Groen Merchtem stelt zich vragen bij onkruid-actie van college

MERCHTEM - Het college van schepenen en burgemeester van Merchtem gaat donderdag samen met arbeiders op pad om samen onkruid te wieden. De actie komt er volgens burgemeester Eddie De Block om de aandacht te vestigen op de tijdrovende werklast die ‘onkruidbestrijding’ in beslag neemt sinds pesticiden niet meer gebruikt mogen worden. Groen Merchtem stelt zich vragen bij dit initiatief.

Sinds januari 2015 is het voor steden en gemeenten verboden om op openbaar terrein pesticiden te gebruiken in de strijd tegen onkruid. Om extra onder de aandacht te brengen dat het voor de gemeentediensten sinds deze maatregel een zeer tijdrovende taak is geworden, gaat het college van schepenen en burgemeester donderdag samen met de arbeiders op pad om samen onkruid te wieden.

Groen Merchtem vraagt zich af wat de burgemeester met deze actie wil bereiken. "Schijnbaar betreurt de burgemeester dat pesticiden voortaan niet meer kunnen", aldus Bart Saerens, voorzitter van Groen Merchtem. "Wij vragen ons af tegen wat het college in feite protesteert: tegen de nationale en Europese beleidsvoerders? Is het de bedoeling te onderlijnen hoe arbeidsintensief het onderhoud nu wordt? Dan zal het college niet één keertje, maar wekelijks de handen uit de mouwen moeten steken…"

"Het lijkt er wel op dat ons gemeentebestuur zijn weg niet vindt naar de volwaardige alternatieven, die nochtans voor handen zijn", gaat Saerens verder. "Dat is echter niet moeilijk: één klik naar de website van “Zonder is gezonder” geeft een uitgebreid overzicht van alternatieve vormen van groenbeheer. Ook de 'Vereniging voor Openbaar Groen' helpt gemeenten hierbij. Al in 2013 vroeg Groen om als gemeente bij deze vereniging aan te sluiten. “Niet nodig” luidde het toen, “we weten het zelf wel”. Dat blijkt nu niet helemaal te kloppen."

Saerens besluit: “Een natuurvriendelijk gemeentebestuur moet deze maatregel niet aanklagen, maar toejuichen en een stap verder gaan. Van beleidsvoerders mag verwacht worden dat zij aan hun bevolking uitleggen hoe belangrijk deze maatregel is, hoe slecht pesticiden zijn en hoe stoepen en tuintjes op een milieuvriendelijke manier kunnen onderhouden worden."

Burgemeester Eddie De Block benadrukt dat de alternatieven voor het wieden van onkruid door de gemeente zijn aangewend. "De technische dienst heeft stoommachines , branders , schrapers , enz . Feit is dat dit zeer arbeidsintensief is , het resultaat na enkel weken niet meer zichtbaar is en dat alles pakken geld kost aan manuren", zegt hij. "Juist dit willen we aan de kaak stellen. Vandaar de zoektocht naar biologische bestrijdingsmiddelen die even efficiënt zijn als de vroeger gebruikte pesticiden en herbiciden."

(Foto : Archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?