Groen Merchtem stelt vijftien kandidaten voor

MERCHTEM - "Groen : vitaminen voor Merchtem", onder die slogan wil Groen Merchtem actief deelnemen aan het beleid de volgende jaren. Het programma en de vijftien kandidaten die voor die vitaminen moeten zorgen, staan hieronder voorgesteld.

“We staan vandaag voor grote uitdagingen” aldus Rita Vandeloo, lijsttrekker Groen in Merchtem “ de verstedelijking rukt op en dat voelen we in Merchtem dagelijks aan den lijve. Het toenemend autoverkeer verdrukt voetgangers en fietsers, wooncentra worden volgebouwd, huren en bouwen wordt alsmaar duurder. Onze bruisende gemeente dreigt haar landelijk karakter te verliezen”.

Groen staat klaar met haalbare en creatieve oplossingen

“Wij vertrekken van een goed doordachte visie voor de korte én de langere termijn, want wat je vandaag beslist heeft grote gevolgen voor de toekomst. We willen de Merchtemnaars ten volle betrekken in het uitstippelen van een nieuw en groen beleid. Politiek is te belangrijk om over te laten aan enkele politici. Wat in de gemeente geregeld en beslist wordt, van huisafval, fietspaden, bouw van appartementen, inplanting van grote winkelcomplexen… gaat iedereen aan, het heeft zijn weerslag op het dagelijks leven van elke Merchtemnaar. Het is dus maar normaal dat de burgers op de eerste rij zitten bij beslissingen.

Groen focust op “haar” sterke thema’s : mobiliteit, energie, wonen, groene ruimte, democratie

Mobiliteit moet vlotter en veiliger. Groen wil het STOP-principe toepassen : eerst ruimte en veiligheid voor Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en dan pas de Privé-wagen. De aanstelling van een mobiliteitsambtenaar, uitvoering van het mobiliteitsplan, doordacht fiets- en parkeerbeleid…zijn enkele van de rits voorstellen die Groen klaar heeft.

Wonen moet groener, duurzamer en betaalbaar worden. In de wooncentra pleit Groen voor 40 % groen door o.a. de aanleg van kleine parkjes, speelpleintjes en rustbanken. Om het wonen betaalbaar te maken moet de gemeente een actieve rol gaan spelen door o.m. het systeem van erfpacht, sociale verhuurkantoren en huursubsidies.

Groen steunt uiteraard alle vormen van alternatieve energie. Dat kan zowel gaan om grote installaties als om kleinschalige, individuele projecten, daar waar bv grote windmolens niet kunnen of mogen. De goedkoopste energie is echter de energie die je niet verbruikt. Isoleren en compacter bouwen is de boodschap.

En of het nu gaat om energie, woonbeleid, ruimtelijke ordening of mobiliteit: Groen wil steeds vetrekken van een goed plan dat duurzame oplossingen biedt op langere termijn en dat samen met burgers wordt opgemaakt.

“Groen wil meer democratie in Merchtem”, zegt Vandeloo “Alles begint met goede informatie. Daarom willen we een degelijk gemeentelijk informatieblad over de thema’s en de discussies die op tafel liggen in de verschillende raden. De gemeenteraad moet een participatie - raad worden met open debatten, hoorzittingen, tussenkomsten. Inbreng van burgers, van verenigingen, van adviesraden moet ernstig genomen worden”

Om dit programma te realiseren heeft Groen naar eigen zeggen de juiste kandidaten op haar lijst: gedreven mensen met beide voeten op de grond en stevig verankerd in Merchtem. Actief en geëngageerd in diverse organisaties en verenigingen Met een mooie spreiding qua leeftijd en geslacht. Deskundig vanuit ervaring, studie of professioneel in de thema’s die Groen in Merchtem wil realiseren.

Op provinciaal vlak zal Hugo Verwimp - lijstduwer in Merchtem- onze kleuren verdedigen op de 15de plaats in het district Halle. In het district Vilvoorde staat Sarah Sneyers – nummer drie in Merchtem – op de tweede plaats.

De Lijst

Lijsttrekker: Rita Vandeloo / 60 jaar / Merchtem centrum Sociale vormingswerker op rust

2° plaats: Bart Saerens / 28 jaar / Merchtem centrum / Onderzoeker

3° plaats: Sarah Sneyers (Van De Velde) / 47 jaar / Brussegem / Thuiswerkende ouder

4° plaats: Ludwig De Mesmaeker / 51 jaar / Merchtem centrum / Verkeersdeskundige

5° plaats: Joke De Backer / 39 jaar / Peizegem / Arts

6° plaats: Henk Willocx / 41 jaar / Merchtem centrum / Florist, tuinier

7° plaats: Gerda Rombauts / 62 jaar / Merchtem centrum / Lerares op rust

8° plaats: Ward De Mesmaeker / 49 jaar / Merchtem centrum / Leraar interieurbouwer

9° plaats: Greet Annemans / 56 jaar / Peizegem / Leerkracht lichamelijke opvoeding

10° plaats: Yuri Stiens / 45 jaar / Peizegem / Accountmanager

11° plaats: Caroline Robberechts / 26 jaar / Merchtem centrum / Leerkracht

12° plaats: Paul Verbaanderd / 53 jaar / Merchtem centrum / Bediende

13° plaats: Amber Cools / 20 jaar / Merchtem centrum / Studente

14° plaats: Magda Van Liefferinge / 62 jaar / Merchtem centrum / Gepensionneerde

Lijstduwer: Hugo Verwimp / 69 jaar / Merchtem centrum / Gepensionneerde ambtenaar

Archief

Lees ook : Groen wil beter woonbeleid in Merchtem

Lees ook : Heel wat interesse voor “samenstroom”-avond in Merchtem

Lees ook : Groen Merchtem voert actie tegen Uplace Machelen (Audio)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?