Groen licht voor type 3 voor basisschool Lentekind Lennik

Vanaf 1 september 2017 kunnen niet alleen leerlingen met een attest basisaanbod in basisschool Lentekind Lennik terecht, maar ook kleuters- en lagereschoolkinderen met een emotionele of gedragsstoornis (type 3).

Deze kinderen hebben te kampen met onder andere een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD), de gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’, een angst- en stemmingsstoornis en/of een hechtingsstoornis.

“Momenteel krijgen kinderen op Lentekind vanaf de lagere school de kans om zich te ontplooien via een geïntegreerde werking. Dankzij de goedkeuring van de overheid kunnen we nog meer inzetten op het tegemoet komen aan hun specifieke noden. Met onze uitbreiding naar kleuters toe kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar ook in Lentekind terecht om onderwijs op maat te krijgen. Wij willen deze kinderen een individueel leertraject aanbieden waar structuur, rust en individuele ondersteuning op de voorgrond staan. Daarnaast ligt onze focus op het bevorderen van het welbevinden van onze kinderen en het trainen van hun sociale vaardigheden. Met onze multidisciplinaire omkadering trachten we deze kinderen op een sociaal aanvaardbare wijze te laten integreren in de maatschappij. Onze schoolpoort staat altijd open voor een bezoek en rondleiding!”, vertelt directrice Corine Steps

 Meer info via:

BuBaO Lentekind, K. Keymolenstraat 35B 1750 Lennik

Contact: corine.steps@ringscholen.be - tel: 02/532.51.16 GSM: 0473/43. 49.34

www.lentekindlennik.be - https://www.facebook.com/bubao.lentekind/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?