Grijze betonnen speelplaats Heilig Hart Halle wordt groene oase

Het Heilig Hart & College Halle en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei stelden hun plannen voor een groenere speelplaats voor.

Het idee groeide bij het zien van de verloederde tuin van de Zusters Heilig Hart. Dit klein perceeltje werd een moestuin. Voor een verdere uitbreiding vonden ze inspiratie bij “De Knipoog” te Tollembeek waar ze in 2018 een groene speelplaats aanlegden.

Griet Pierreux, directrice Heilig Hart, en de werkgroep Heilig Hart stelden een dossier samen voor subsidie. Het dossier kreeg bij toenmalige minister Joke Schauvliege een positief antwoord en tevens een aardig bedrag als subsidie om dit plan te realiseren.

Kim Ceusters, architecte bij Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, stelde haar plan voor om deze speelplaats van keitjes en betontegels te laten plaats maken voor bomen, struiken en groene zones.

Kim Ceusters: “Vanuit Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werken we met heel wat partners samen aan een groenere speelplaats voor het Heilig Hart & College Halle. Dit project past eveneens binnen de doelstellingen van strategisch project Zennevallei en kreeg extra financiële steun van de provincie (natuur op school) en Vlaanderen (ontharding). Een wadi, een bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met hemelwater, zal aangelegd worden. Elke ingang en elk hoekje wordt voorzien van beplanting.”

Lees verder onder deze foto:

Op 26 oktober 2019 gaan de werkgroep en de vrijwilligers zullen de eerste stappen zetten om dit plan te realiseren. Van juni tot september en het najaar 2020 gebeuren de grondwerken en aanleg van de groene speelplaats.

foto's: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?