Gratis infosessies over klimaatbestendige tuinen

De provincie Vlaams-Brabant organiseert, in samenwerking met de regionale landschappen en enkele gemeenten, vijf gratis infosessies over de klimaatbestendige tuin.

Klimaatbestendige tuinen helpen wateroverlast te voorkomen en kunnen langere tijd tegen de droogte. Daarom stimuleert de provincie Vlaams-Brabant haar inwoners om hun tuinen bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Bovendien is zo'n klimaatbestendige tuin ook een meer biodiverse tuin met plaats voor vogels, bijen, vlinders en een aangenamere plek voor mensen.        

Het klimaat verandert. Meer en meer wisselen lange droge periodes af met periodes van korte en hevige regenval. "Tegelijk brengen onze dichtbevolkte en verstedelijkte gebieden alsmaar meer verhardingen mee. Waardoor het regenwater moeilijk de grond indringt. Met zowel verdroging als wateroverlast als gekende gevolgen. Dus moeten we met z'n allen ontharden zodat meer regenwater de grond indringt in plaats van naar de riolering stroomt en zo het grondwater op peil houdt", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

De meest doorlaatbare verharding is géén verharding.

Daarom adviseert de provincie Vlaams-Brabant om overbodige verhardingen te vervangen door verschillende lagen groen. Want groene, zachte bodems en de juiste bomen, struiken en planten op de juiste plaatsen houden niet alleen het regenwater vast, maar zorgen ook voor meer comfort voor vogels, vlinders, bijen en de mens.

Is verharden toch nodig, bijvoorbeeld om de voeten proper te houden of om met de wagen over te rijden? Dan zijn waterdoorlatende verhardingen als grasdallen, grind, kiezel of een houten plankenpad de oplossing.

"Verder raden we aan om regenwater zoveel mogelijk op te vangen en een tijdje te bufferen, zodat het langzaam kan infiltreren en zo het grondwater aanvullen. Dat kan bijvoorbeeld met een groendak, een natuurlijke poel of een wadi. Zo'n wadi, een met gras of bloeiende vaste planten begroeide en onderaan met grind gevulde uitgraving, kan al in de kleinste tuin", besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Meer info over duurzame en klimaatbestendige tuinen www.vlaamsbrabant.be/levedetuin Nog vragen: www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-tuinen

De provincie Vlaams-Brabant organiseert, in samenwerking met de regionale landschappen en enkele gemeenten, vijf gratis infosessies over de klimaatbestendige tuin:

  • dinsdag 3 maart van 19.30 tot 22 uur in Lubbeek, Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16A
  • dinsdag 10 maart van 19.30 tot 22 uur in Kapelle-op-den-Bos, GC De Oude Pastorie, Kerkstraat 24
  • donderdag 19 maart van 19.30 tot 22 uur in Leuven, Provinciehuis, Provincieplein 1
  • dinsdag 24 maart van 19.30 tot 22 uur in Drogenbos, Felix Art Museum, Kuikenstraat 6
  • dinsdag 21 april van 19.30 tot 22 uur in Tienen, CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?