"Graag voorrang aan trage wegen !"

BUIZINGEN - Zondag wandelden ruim 200 deelnemers met de werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant te Buizingen langs het Zennepad, door de verkavelingen van de Don Boscowijk en het Kluisbos. De werkgroep zet zich in voor het behoud, het gebruik en de herwaardering van het voetwegennetwerk.

Rik Houthuys: “Trage wegen zijn belangrijk, niet in het minst omdat het alternatieven voor de drukke verkeerswegen zijn, maar ook voor recreatie, natuur en landschapsbeleving. Bovendien vormen ze een patrimonium met veel waarde voor de toekomst”.

De groep trof op de wandeling keurig onderhouden voetwegen aan en waren gecharmeerd door de zeer afwisselende paden langs de Zenne en door de historische hoekjes van Buizingen. Maar de wandelaars werden ook geconfronteerd met enkele bedreigde buurtwegen: nieuwe verkavelingen zullen de samenhang van het voetgangersnetwerk verbreken.

De werkgroep vestigt bij ieder groot werk of ruimtelijk planningsproces de aandacht van de overheid op de teloorgang van het bestaande netwerk van trage wegen, maar wijst ook op kansen om bij grote ingrepen nieuwe gewenste voetgangersverbindingen te realiseren en dringt erop aan dat dit daadwerkelijk gebeurt.

“Verleden jaar, op onze open wandeling in Hondzocht, overliepen we de verzuchtingen van de voorbije versies van de Dag van de Trage Weg in Halle : de inventarisaties per wijk, het Groebegrachtpad, de voetwegen in het gebied van plan Boommarter, voetweg 100 van Alsput naar Wolvendries. Toen moesten we vaststellen dat er weinig schot kwam in deze projecten. En helaas, ook in het inmiddels verstreken jaar is er in deze dossiers niets gebeurd. Eigenlijk nog erger, door het recente ruimtelijk uitvoeringsplan “Grote Weide” wordt de samenhang van het voetwegennetwerk rond het ziekenhuis bedreigd en zal een charmant stukje van de aloude Weg-Om omgelegd worden. Waarom grijpt de stad dit RUP niet aan om juist creatief enkele nieuwe trage wegen in te plannen ? Bij een goede ruimtelijke ordening horen ook de nodige trage-wegverbindingen”, betoogt Houthuys.

“Nochtans weten we dat het ons stadsbestuur menens is met trage wegen. Een mooi bewijs : het brugje over de Kleinebeek op het Zennepad in Buizingen was bij de hoge rivierstanden van augustus weggespoeld. De stad heeft speciaal nog net voor onze wandeling het brugje laten herstellen. Met genoegen kennen we dit jaar het “trage-wegenlint” toe aan het brugje dat we er symbolisch mee versierd hebben !”, vertelt Houthuys.

En ook weet de stad dat een degelijke aanleg van het Zennepad nodig is. Daarom werd zij partner in het project “integrale visie inrichting Zennevallei”, waar een coördinator bij het Regionaal Landschap onder meer de wandelas langs de Zenne zal uitwerken. “Bedoeling is nu wel … dat de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Heel graag zouden wij bij een volgende editie van de Dag van de Trage Weg een realisatie inwandelen. Daarom vragen wij aan het stadsbestuur : graag voorrang aan trage wegen”, besluit Houthuys.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?