Gouverneur vraagt rekening te houden met agenda Lennikse raadsleden

De gouverneur van Vlaams-Brabant vraagt de voorzitter van de gemeenteraad de vergaderdata van de Lennikse gemeenteraad te herbekijken. Begin dit jaar werd, op initiatief van het college en zonder overleg met de raadsleden, beslist te breken met de aloude traditie van maandagse gemeenteraden en deze te verplaatsen naar donderdag. Onder andere voor gemeenteraadslid en parlementslid Kristien Van Vaerenbergh vormde dit een probleem.

Op donderdagavond vindt immers steeds de plenaire vergadering met stemmingen plaats in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van Vaerenbergh vroeg de gouverneur de agenda te heroverwegen. Deze volgt haar en stelt dat men beter een andere dag kiest dan donderdag.

“Omdat de parlementaire werkzaamheden steeds tot zeer laat duren, kon ik onmogelijk aanwezig zijn op de gemeenteraad. Omdat het college van burgemeester en schepenen hier geen rekening mee hield, heb ik de gouverneur gevraagd in te grijpen,” zegt Van Vaerenbergh.

De gouverneur stelt dat de voorzitter van de gemeenteraad vrij kan beslissen wanneer hij de vergadering plant. De voorzitter mag ook breken met de aloude traditie van maandag maar hij moet wel rekening houden met de agenda van andere raadsleden. Hij mag dus niet kiezen voor een dag waarop een raadslid om beroepsredenen systematisch verhinderd is.

Van Vaerenbergh is tevreden met de tussenkomst van de gouverneur. Het N-VA-gemeenteraadslid toont zich bereid tot een compromis. “Laten we tot aan de grote vakantie donderdag houden en dan in september een nieuwe start nemen op een andere dag dan donderdag."

Burgemeester Irina De Knop stelt voor om de huidige regeling tot het einde van het jaar te behouden, aangezien alle agenda zo gepland zijn. Nadien kan, als na evaluatie effectief blijkt dat er een probleem is, eventueel worden overgegaan tot overleg.

Archief

Voortaan gemeenteraad op donderdagavond


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?