Gooiks BIN start sterk met 200 leden

Het buurtinformatienetwerk Gooik (BIN-Gooik) is officieel van start gegaan. Het initiatief is ontstaan vanuit de buurtcomités van Gooik, in het bijzonder buurtcomité Toeiken met als voortrekker Pascal De Leener.

Bin-Gooik is een samenwerking tussen de gemeente, politie en de 200 geregistreerde bin-leden die elkaar op de hoogte houden van wat er in de buurt gebeurt. De uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel in de buurt.

Om tot de start van BIN-Gooik te komen werden er twee informatievergaderingen gehouden in Cultuurschuur De Cam. De eerste in oktober 2016 met heel wat afgevaardigden vanuit de Gooikse buurtcomités en een tweede in december 2017 waarop alle ingeschreven BIN-leden uitgenodigd waren.

Om tot 200 BIN-leden te komen werd er promotie gemaakt via een huis-aan-huis flyer in Gooik en via de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen (Info Gooik, sociale media, website, …).

De 30 BIN-borden werden ondertussen geplaatst door de dienst openbare werken op alle invalswegen van Gooik.

Om nog meer kandidaat BIN-leden aan te trekken, wordt deze week in alle brievenbussen van Gooik een steekkaart verspreid met alle nuttige informatie over de werking van het BIN-Gooik en een overzicht van alle wijkagenten met de contactgegevens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?