Gooik zoekt nieuwe uitbater voor cafetaria en conciërge Sportcentrum Koornmolen

Het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Gooik, beheerder van het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, zoekt een nieuwe uitbater voor de cafetaria. De huidige uitbaatster gaat een andere uitdaging aan.

“We deden de voorbije jaren heel wat inspanningen om van het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen een echte sportparel te maken”, zegt Gunther De Wilde, voorzitter van de raad van bestuur van het AGB Gooik en schepen van Sport. “Sinds 2005 is de sporthal dé thuisbasis voor Gooikse sportclubs. De voorbije jaren investeerden we ook in een Finse piste, een multisportterrein, een skateterrein en een speelweide met beweegtuin. Het sportcentrum is ook de start van de Gooikse Mountainbike route en de Gooikse loopomloop. Recent installeerden we outdoorfitnesstoestellen en klimrotsen voor kinderen.”

“De nieuwe uitbater kan dus zeker zijn van een moderne infrastructuur met heel wat sportieve bezoekers. In ruil vragen we een gedreven team, met focus op sport, maar ook op het algemene onderhoud van o.a. de kleedkamers en het terras van de cafetaria. Daarnaast zoeken we ook een huurder voor de conciërgewoning. De conciërge zal als een goede huisvader over ons sportcentrum moeten waken”, aldus De Wilde.

Plaatsbezoek

Geïnteresseerden kunnen een plaatsbezoek aanvragen via leen.walravens@gooik.be. Er wordt dan zo snel als mogelijk een afspraak gemaakt.

Kandidaatstelling

Kandidaten dienen uiterlijk 15 augustus 2020 hun dossier te bezorgen op het Gemeentehuis van Gooik, Koekoekstraat 2. De kantoren zijn geopend elke werkdag van 8.30 tot 12 uur, woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur, maandagavond van 18 tot 20 uur. Kandidatuurstellingen worden uitsluitend gericht aan Autonoom Gemeentebedrijf Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik.

Toewijzing

De uitbating van de cafetaria en de verhuur van de conciërgewoning zal, na een vergelijkende studie en eventueel na onderhandelingen, gegund worden aan de inschrijver die het best voldoet aan de vooropgestelde gunningscriteria en profiel.

De concessie van de cafetaria Koornmolen en de verhuur van de conciërgewoning kunnen toegewezen worden aan één en dezelfde kandidaat. Maar de toewijzing kan ook aan twee afzonderlijke kandidaten gegund worden.

De concessie van de cafetaria start op dinsdag 1 september 2020. Ook de conciërgewoning is dan vrij. 

Inlichtingen

Voor inlichtingen met betrekking tot de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij leen.walravens@gooik.be

Eventuele vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld aan het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik via leen.walravens@gooik.be

Het AGB Gooik behoudt zich het recht voor om alleen die vragen te beantwoorden die relevant zijn voor de concessie- en/of huurovereenkomst en bijhorende taken. Relevante informatie zal aan alle geïnteresseerde kandidaten worden medegedeeld.

Meer info kan je vinden op www.gooik.be

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?