Gooik zoekt aannemer voor school Oetingen en ontwerper voor vernieuwd gemeentehuis

De gemeente Gooik gaat op zoek naar een aannemer voor de gemeenteschool en kleuterschool in Oetingen en een ontwerper voor de vernieuwing van het gemeentehuis. Er wordt een Europese aanbesteding met onderhandelingsprocedure uitgeschreven. Beide dossiers werden op de gemeenteraad goedgekeurd.

Het bouwproject voor het schoolgebouw Kervijn werd door de architect in 2020 geschat op 4.225.000 €. Met de  onder meer administratieve kosten en de  erelonen gaat de school 6.000.000 € kosten. Daarvan wordt ongeveer voor de helft (3.160.000 €) bekostigd door huursubsidies die de gemeenteschool en de vrije school verkregen. De rest wordt door de gemeente bijgepast.

“De gemeente wordt, na 18 jaar huur van de aannemer, eigenaar van het gebouw. De huur start in het jaar 2024, na de voorlopige oplevering. Als de geplande timing kan aangehouden worden kan het gebouw in september 2023 in gebruik genomen worden. Er moet wel sterk rekening gehouden worden met de stijgende kosten voor bouwmaterialen”, verduidelijkt schepen van onderwijs Christa Dermez.

De gemeente gaat ook 20.000 € uitgeven om de technische sleuven voor de school, diep genoeg te maken om ook de nutsleidingen van de scoutslokalen  en de voetbal te kunnen plaatsen.

Gemeentehuis

De gemeente Gooik gaat ook op zoek naar een ontwerper voor de herinrichting, renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis. Gooik wil de diensten van de gemeente en het OCMW op één site samenbrengen. Het startschot is gegeven door de goedkeuring door de gemeenteraad van de selectieleidraad en de gunningswijze.

Enkel de voorgevel en de binnenstructuur van het gebouw blijven behouden. Er zal een ontwerpteam worden gezocht die onder leiding van een projectmanager  werkt. Volgens de planning van Belfius zou op gemeenteraad van juni de selectie van de vier beste kandidaten voorgelegd worden. Op 1 september zou dan de ontwerper aangeduid worden.

“Het nieuwe gebouw zou bestaan uit een administratief deel, gekoppeld aan een vorm van een dienstencentrum waar mensen kunnen samen komen voor allerlei activiteiten in een soort van dorpsgemeenschapshuis. Er zouden dag in dag uit activiteiten worden georganiseerd onder de impuls van vrijwilligers”, legt burgemeester Michel Doomst uit.

De kostprijs wordt geraamd op 3.100.000 €, BTW inbegrepen. “We mikken voor het nieuwe gemeentehuis op een eenvoudige en sobere constructie, rekening houdend met de toename van thuiswerk en dat steeds meer mensen elektronisch willen geholpen worden bij wat ze administratief nodig hebben”, aldus Doomst.

Het wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling. Aanbiedingen moeten op 11 juni binnen zijn.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?