Gooik voert nieuwe vrijstellingen in op belasting niet-geadresseerd drukwerk

De gemeenteraad van de gemeente Gooik keurde een aantal nieuwe vrijstellingen in het kader van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde producten goed.

Sinds 1 januari 2021 is er ook een vrijstelling:

  • voor handelaars die slechts maximaal tweemaal per jaar een bedeling doen en de totale bedrukbare oppervlakte van het bedeelde drukwerk of daarmee gelijkgestelde product per bedeling kleiner of gelijk is aan 2 bladzijden A4-formaat.
  • voor bedelingen die verricht worden door een opstartende onderneming en dit voor verspreidingen verricht binnen de periode van twee maanden na de inschrijving van de onderneming in de kruispuntbank voor ondernemingen op voorwaarde dat de totale bedrukbare oppervlakte van het bedeelde drukwerk of daarmee gelijkgestelde product per bedeling kleiner of gelijk is aan 2 bladzijden A4-formaat.
  • voor drukwerk waarvan ten minste 30 % van de bedrukte oppervlakte wordt ingenomen door algemeen nieuws.

De bestaande vrijstellingen blijven behouden. Schepen van lokale economie, Gunther De Wilde, is tevreden met de bijkomende vrijstellingen: “Op deze manier hopen we (startende) ondernemingen een duwtje in de rug te geven. Verder vinden we het ook belangrijk dat onze inwoners op regelmatige basis over de actualiteit geïnformeerd worden.”

Aangifte

  • De aangifte is steeds verplicht, ook als er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling.
  • De aangifte moet gebeuren binnen de 14 dagen na de verspreiding. Eén aangifte kan ook dienen voor meerdere verspreidingen.
  • Het aangifteformulier is, samen met het volledige belastingreglement, terug te vinden op de gemeentelijke website (www.gooik.be/burger/belastingen-en-retributies).

Bij gebrek aan tijdige aangifte kan er een boete worden aangerekend.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?