Gooik stelt advocaat aan tegen leden actiegroep Stop de Ruilverkaveling Gooik

GOOIK - Het schepencollege van Gooik gaat een advocaat aanstellen om bij het parket klacht in te dienen tegen leden van de actiegroep Stop de Ruilverkaveling Gooik wegens valse naamdracht en schriftvervalsing.

In de maand mei 2012 kregen alle Gooikenaren een pamflet in de bus. Daarin werd uit gelegd dat de ruilverkaveling aan elke Gooikse gezin 1.875 euro gaat kosten. Onderaan de brief stonden de namen van burgemeester Doomst en van een ingenieur van de Vlaams Landmaatschappij en een overschrijvingsformulier dat de kostprijs vermeldde.

Burgemeester Michel Doomst reageerde furieus op de brief en dreigde met een rechtszaak. De actievoerders kregen in juli een ingebrekestelling voorgeschoteld, waarin de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Gooik respectievelijk een schadevergoeding van 1.000 en 1.280 euro eisten. De gemeente vordert onder meer de kosten terug voor het beantwoorden van telefoontjes van de vele ongeruste burgers en voor het verspreiden van een tegenbericht . De actievoerders wezen de ingebrekestelling af waarna het schepencollege nu over gaat naar de aanstelling van een advocaat om klacht in te dienen bij het parket. “Heel wat mensen uit onze gemeente en er buiten maar ook advocaten vond dat de gebruikte methodiek over de schreef ging. Het zijn methodes die niet horen bij de opbouw van een dossier”, stelde Doomst.

Philip Willems (Open-VLD) vond het een gevaarlijk precedent. “Inspraak en samenwerking moet kunnen blijven bestaan. Hiermee gaat de gemeente zelf over de schreef. We herinneren ons toch ook ludieke acties van de burgemeester tegen de stijgende kosten van de politie”.  Andere leden van de oppositie vonden ook dat de actie op een ludieke wijze kon bekeken worden. “Alles moet in zijn context gezien worden. De actievoerders hebben wel hun lesje geleerd”.

Burgemeester Doomst repliceerde dat het voorlopig om een aanstelling van een advocaat gaat en dat er later zal bekeken worden hoe het verder moet.

Onthouding

“Voor N-VA Gooik betekent de vernoemde klacht geen meerwaarde voor de gemeente en bemoeilijkt ze elk herstel van de relaties in het fel bekritiseerde dossier van de ruilverkaveling.Nu blijkt dat de reactie op het bewuste pamflet niet persoonlijk, maar wel op kosten van de gemeente gebeurde ( dit t.w.v 1280,55€) vinden wij elke extra uitgave hierover niet te verantwoorden”, zegt Kristoff Hemelinckx

Elke extra besteding die hiervoor zal gebeuren zal door N-VA begrepen worden als een persoonlijke actie op kosten van de gemeente omdat de beschuldiging “valse naamdracht” betreft en zo een zaak geworden is tussen de heren Simillion, Jespers en Doomst.

“N-VA zal de gemaakte afspraken met CD&V honoreren en niet tegenstemmen, maar om in overeenstemming te zijn met ons programma heeft N-VA zich onthouden bij de stemming”, besluit Hemelinckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?