Gooik heeft nog steeds geen nieuwe GECORO

Op de agenda van de gemeenteraad van dinsdagavond stond de goedkeuring van de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening geagendeerd. Maar het punt is uitgesteld.

Oppositiepartij N-VA merkte op dat het agendapunt in een besloten zitting moet besproken worden. “Om die reden kan er niet geldig gestemd worden”, zegt gemeenteraadslid Jason Broodcoorens. De oppositiepartij vraagt ook de CV’s van de kandidaat-commissieleden te kunnen inkijken om te kunnen oordelen over hun bekwaamheid.

Burgemeester Michel Doomst: ”Het is de bedoeling dat we een degelijke GECORO hebben. Het is een evenwichtsvoorstel. Vandaar komt de rangschikking. Er is gevraagd wie er geïnteresseerd is en het lijken me allemaal geschikte mensen. Het is een representatieve groep.”

Het agendapunt werd verdaagd naar één van de volgende gemeenteraden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?