GO! Middenschool (Sigo) Lennik opent opleiding “Verzorging” en zoekt nog ziekenhuis- en didactisch materiaal

LENNIK -  GO! Middenschool (Sigo) Lennik start vanaf 1 september 2012 met een opleiding Verzorging - derde graad. De school geeft daarmee gevolg aan de groeiende vraag aan geschoolde mensen in de zorgsector. Voor de praktijklessen zoekt de school nog ziekenhuismateriaal en didactische poppen.

Het studiepakket bestaat uit een basisvorming (Engels of Frans, LO en project algemene vakken) en een specifiek gedeelte Verzorging (met o.a. de vakken opvoedkunde, verzorging en huishoudkunde) opgesplitst in praktijk en stage. De derde graad omvat het 5e en 6e jaar, met aansluitend nog een 7e specialisatiejaar.

 Deze uitbreiding in het onderwijsaanbod in Lennik opent niet enkel perspectieven voor leerlingen van de eigen school maar ook voor leerlingen uit de omgeving die zich in deze richting iets dichter bij huis willen vervolmaken binnen het secundaire niveau.

De school richt voor de toekomstige leerlingen een praktijklokaal in, met alle nuttig en praktisch studiemateriaal. Getracht wordt voor de cursisten een realiteitsvol beeld op te hangen van hun toekomstige werkomstandigheden en als dusdanig de overgang van studie naar arbeidsmarkt quasi ongemerkt in mekaar te laten vloeien.

GO! Middenschool zoekt  voor de uitrusting van het praktijklokaal nog ziekenhuis- en didactisch materiaal.  De school beschikt niet over voldoende financiële middelen om het dure maar noodzakelijke materiaal aan te kopen. Zo zoeken de leerkrachten bijvoorbeeld nog een ziekenhuisbed, een rolstoel, een verzorgingsbedje voor baby’s maar ook verzorgingspoppen volwassenen en baby’s. Wie de school kan helpen neemt best contact op met directrice Fanny De Troyer

Meer informatie: Tel: 02-532 45 18 - fanny.de.troyer@ringscholen.be - ms.sigo-lennik@ringscholen.be - www.sigolennik.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?