Gewezen partijleden zijn keihard voor Kelly Van Vlaenderen

LENNIK- De gewezen partijgenoten van LB-Open-VLD hebben het onafhankelijk  gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen ongemeen hard aangepakt op de gemeenteraad van maandag 26 oktober.

Het begon bij de opening van de gemeenteraad. Het zinde voorzitter Koenraad Ameys niet dat Van Vlaenderen was gaan zitten op de oppositiebanken, naast Erik O van N-VA-Lennik Kwadraat. Ameys vond dat het aan hem en aan de gemeentesecretaris toekwam om een plaats aan te duiden. “Het is al drie jaar dat de rangorde bepaald is. Ik vraag u daar plaats te nemen. Als u daar niet wil plaatsnemen dan moet u maar aansluiten bij de N-VA-fractie.”  Kelly Van Vlaenderen had vorige gemeenteraad al verklaard dat ze niet meer naast Open-VLD wenste te zitten en weigerde op zijn verzoek in te gaan. “Ik kan het alleen maar betreuren en daarmee besluit ik dit punt”, zegde de voorzitter.

Daarop nam gemeenteraadslid Willy De Waele het woord. “Ik wil terug komen op de vraag van Kelly tijdens de vorige gemeenteraad. We zijn er door gepakt geweest en konden er niet op reageren. Ik ben wel even verbaasd geweest. Ik ben reeds meer dan 40 jaar lid van deze gemeenteraad. Nog nooit maakte ik mee dat een raadslid de raad beduvelt en voorloog. De verklaring die collega Kelly vorige gemeenteraad voorlas was duidelijk vooraf geregisseerd. Kelly is in de val getrapt die haar is voorgehouden met de bedoeling de bestuursmeerderheid te destabiliseren. Ze is er met open ogen in gestapt. Enig voorafgaand overleg noch contactname met de liberale groep is er nooit geweest. Dat bewijst nogmaals dat de voorbereiding het daglicht niet mocht zien. Ik stel vast dat Kelly duidelijk niet intellectueel in staat is de schade te beseffen die ze aanricht. En het kan dat men niet akkoord gaat met de lijn van de groep want dat is me ook overkomen eind de jaren '80. Ik stelde toen mijn mandaat ter beschikking van de groep. De redenen die aangehaald werden om het ontslag te motiveren zijn zonder meer triviaal. Ze is het slachtoffer van de machtspelletjes en de negatieve spiraal waarin de Open-VLD zichzelf had gestuurd tijdens en na de verkiezingen. Ik herinner er aan dat ze samen met haar moeder en Patrick totaal afzonderlijk van de lijst LB en niet afgesproken campagne heeft gevoerd en helaas voor haar niet werd verkozen. Ze zou niet betrokken worden bij de besluitvorming van de partij. Ze werd op alle bestuursvergaderingen van de VLD uitgenodigd maar kwam zelden of nooit opdagen. De keren dat ze wel aanwezig was heeft ze nooit enige belangstelling vertoond voor de dossiers. Ze kon zich niet vinden in de houding van de VLD ivm Filip Van Ginderdeuren. De plaatselijke voorzitter en de burgemeester hebben haar persoonlijk op de hoogte gebracht. Ze heeft er nooit op gereageerd. Ze kon zich ook niet vinden in de vernietiging van alle voorstellen van NVA – Lennik Kwadraat  Op geen enkele ogenblik heeft ze belangstelling gehad voor de punten van de minderheidsgroep. Tijdens de raad had ze enkel belangstelling voor haar laptop. Mijn besluit is dat u geen enkel moreel gezag meer hebt om in deze raad in om het even welk dossier tussen te komen. Het enige wat je nog overblijft is dat, als je nog een beetje respect hebt voor de raad, is zo rap als je kan verdwijnen en nooit meer terug te keren”, aldus een keiharde De Waele.

Voetwegen

Kelly Van Vlaenderen vroeg uitleg over een aantal wandelwegen die zich in slechte staat bevonden en over de aanleg van betonstroken op een veldweg waardoor er ook water bleef staan. Ze voerde daarover een aantal foto’s aan.  Schepen Johan Limbourg nam de gelegenheid te baat om van Vlaenderen uit te schelden.  “Het is wel verschieten om zo de eerste keer uw stem te horen op de gemeenteraad. Uw eerste punt dat u indient, waar u jarenlang hebt op moeten wachten. Bent u hiervoor onafhankelijk moeten gaan?” Er klonk protest van de oppositie maar voorzitter Koenraad Ameys liet de schepen begaan.

Ter zake

Limbourg kwam uiteindelijk ter zake. “Er is door Ruimtelijke Ordening een onderzoek ingesteld naar de betonnen stroken. De drassige strook aan de Poel wordt opgelost met een grondelpad dat wordt aangelegd door de mensen van Pro Natura. Dit werd besproken binnen onze fractie maar u was daar niet aanwezig. Al deze punten die u aanhaalt zijn op zich geen punten die moeten aangehaald worden op een gemeenteraad. Voor al de bekommernissen over de voetwegen hebben we een meldpunt dat wordt opgevolgd door de diensten en we hebben de voetwegencommissie die er zich over buigt. Ik wil er mee besluiten dat ik mij in jou vergist heb en het is absoluut niet mijn gewoonte om tegen mensen uit te varen maar met uw beslissing om onafhankelijk te gaan en mee te stemmen met de oppositie en uw ex-partijleden gewoon een mes in de rug te steken, awel dit is een stap te ver, ik vind het erg. Niet voor mij persoonlijk, ik zit hier niet in eigen belang, als mandataris zit ik hier in dienst van de Lennikse bevolking. Maar voor de mensen die jou een stem toe vertrouwd hebben, die mensen zijn bedrogen”, aldus Limbourg.

Van Vlaenderen bleef daar kalm bij. “Ik wens enkel en alleen antwoorden op mijn vragen te krijgen. Ik dank u bij deze. U zegt dat alles goed wordt opgevolgd. Voor het eerste punt in Eizeringen is er op 5 augustus al een mail gestuurd naar het college waarop er nooit een antwoord kwam. Het tweede punt in Eizeringen werd op 3 september medegedeeld en ook daar kwam er geen antwoord. Punt drie werd meermaals tevergeefs aangekaart en nogmaals geen reactie.”

Limbourg gaf toe dat dit klopte. “Sommige zaken krijgen prioriteit en andere zaken zullen iets langer blijven wachten maar ze komen in uitvoering. “

Ordeverstoring

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper verwees naar het huishoudelijk reglement . “Elk scheldwoord, elke denigrerende uitdrukking, elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde. Elk raadslid dat de orde verstoort wordt door de voorzitter tot de orde geroepen". “Ik had wel verwacht van u, voorzitter, dat wanneer iemand een neutrale objectieve vraag stelt dat er daar wordt op geantwoord en dat wanneer iemand die hier amper 2,5 jaar zit, iemand de les gaat spellen aan iemand die hier al langer zit, dat is, mijnheer de voorzitter, wat het reglement voorschrijft, orde-verstorend.  Misschien kan schepen Limbourg als voorzitter van de voetwegencommissie er voor zorgen dat die commissie beter werkt dan nu het geval is. Ik heb die opgericht en er waren tot 16 mensen aanwezig. Met die mensen hebben we er voor gezorgd dat er een voetwegennetwerk van 50 km kwam. Wanneer ik naar de laatste vergadering van de voetwegencommissie ben geweest, waren er maar twee aanwezigen. Dat is de voetwegencommissie van vandaag en toen er door iemand werd verwezen naar het probleem van de voetweg van de Kattenbos had u net een uur voordien naar de eigenaar gebeld en dat in een dossier waarmee u al 2 jaar bezig bent. Dus, mijnheer de schepen, vooraleer u beledigende uitdrukkingen formuleert, kijk dan eerst in eigen boezem".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?