Gevleugelde zebrapaden voor meer verkeersveiligheid

Uit een proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid van voetgangers verhogen. De eerste resultaten van het proefproject dat afgelopen zomer werd gelanceerd zijn positief. De gevleugelde zebrapaden zullen nu in 2019 in Vlaanderen worden geïnstalleerd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste afgelopen zomer, binnen het kader van een proefproject, op twee locaties gevleugelde zebrapaden. Gevleugelde zebrapaden zijn tegen de richting verlengde zebrapaden die zorgen dat voertuigen vroeger aan een oversteekplaats stoppen om een beter overzicht van de verkeerssituatie te krijgen. Het proefproject had als doel het gedrag van bestuurders en de reactie van voetgangers bij het gebruik van gevleugelde zebrapaden te onderzoeken om na te gaan of ze dodehoekongevallen kunnen verminderen en de verkeersveiligheid verhogen.

“De eerste resultaten van het proefproject zijn gunstig”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We zien dat gevleugelde zebrapaden, mits aanwezigheid van een middenberm, ervoor zorgen dat bestuurders defensiever rijden, er minder potentiële conflictsituaties zijn en voertuigen effectief voor het zebrapad stoppen. We kunnen dus besluiten dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid voor voetgangers verbeteren.“ De gevleugelde zebrapaden zullen nu in 2019 in Vlaanderen worden geïnstalleerd.

Verbeterde verkeersveiligheid door gevleugelde zebrapaden

De twee proeflocaties, de Gistelsesteenweg (N367) in Brugge en de Geraardsbergsesteenweg (N465) in Melle, werden op basis van gedragsobservaties aan de hand van camerabeelden op vier criteria beoordeeld: het gedrag tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer, het aantal potentiële conflictsituaties, de looplijnen tijdens het oversteken en het stop- en vertrekgedrag van gemotoriseerd verkeer.

Gegevens uit Brugge, een oversteekplaats met centraal verkeerseiland, tonen dat bestuurders defensiever rijden, er zich minder potentiële conflictsituaties voordoen, er gelijkaardige looplijnen zijn en voertuigen op een grotere afstand stoppen en een gelijkaardig vertrekgedrag vertonen.

In Melle, een oversteekplaats zonder centraal verkeerseiland, zijn de verschillen tussen de voor- en nastudie minder groot. Uit het onderzoek blijkt dat er geen duidelijke gedragswijzigingen, een beperkt aantal interacties en een grote spreiding van looplijnen zijn.

Een centraal verkeerseiland die de voetgangers de juiste weg op stuurt en aanwezigheid van beugels langs de weg blijken belangrijk te zijn om de juiste gedragsverandering te krijgen.

Niet overal

Vandaag werd op de Smissenhoek (N462) te Zottegem, ter hoogte van basisschool De Smidse, het derde gevleugeld zebrapad geplaatst. Een gevleugeld zebrapad kan niet overal worden geïnstalleerd. In deze eerste uitrol werd gekozen om zich te focussen op locaties in de nabijheid van een kleuter- of lagere school. Langs gewestwegen zijn een tiental locaties geselecteerd die de komende maanden zullen worden uitgevoerd.

“Zo kunnen we de veiligheid van schoolomgevingen voor de allerkleinsten alvast verbeteren via een eenvoudige maatregel,” verduidelijkt Matthias Diependaele, schepen van mobiliteit van de stad Zottegem. “Wij gaan als stadsbestuur bekijken of we ook gevleugelde zebrapaden in de andere schoolomgevingen kunnen aanleggen, die niet langs gewestwegen liggen en raden ook andere gemeentebesturen aan van deze innovatieve maatregel gebruik te maken.”

“Een gevleugeld zebrapad kost gemiddeld 5.000 euro, voor plaatsing van de omega-beugels en de markeringen”, besluit minister Weyts. “Een relatief lage prijs voor een simpele ingreep die de verkeersveiligheid voor voetgangers drastisch kan verbeteren.”

Criteria voor gevleugelde zebrapaden

De criteria waaraan een locatie moet voldoen om een gevleugeld zebrapad te krijgen zijn:

- enkel in de onmiddellijke nabijheid van een kleuterschool of lagere school en dit binnen de zone 30 schoolomgeving (perimeter 150 m van de schoolpoort max.)
- enkel indien er een verhoogd verkeerseiland (middenberm) is
- enkel indien er aan beide zijden voldoende brede voetpaden aanwezig zijn. Een vrije breedte van bij voorkeur 180 cm (minimaal 150 cm)
- er worden altijd beugels of een andere fysieke afscheiding geplaatst, deze mag de looproute en vrije breedte van het voetpad niet hinderen en mag niet te dicht bij het fietspad staan
- enkel indien er geen aanpalende fietsoversteek aanwezig is (dus fietspad naast het zebrapad mag niet)
- bij voorkeur enkel op 2x1 wegen
- kan ook in een enkelrichtingsstraat (hier is geen middenberm aanwezig). De verlening van de banden wordt dan enkel aangebracht tegen de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer in
- niet ter hoogte van een kruispunt
- enkel wanneer de verlening op beide rijstroken kan worden aangebracht

Meer informatie: www.wegenenverkeer.be/gevleugelde-zebrapaden

(Afbeelding :  (c) AWV)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?