Geuroverlast en vervuilde Mollebeek door uitblijven riolering Trompstraat

De N-VA vraagt dat er zeer spoedig werk wordt gemaakt van riolering in de Trompstraat.

“Reeds in 1994 besliste de gemeenteraad deze rioleringswerken uit te voeren maar zesentwintig jaar later loopt het huishoudelijk afvalwater nog steeds via de straat de Mollebeek in. Dat zijn middeleeuwse toestanden. Daarenboven mondt deze beek uit in de in 2016 gesaneerde Zennemeander in het Malakoffdomein die zo opnieuw vervuild raakt”, stellen gemeenteraadsleden Benjamin Swalens en Mark Demesmaeker.

De toestand in de Trompstraat is haast middeleeuws. Door het ontbreken van riolering loopt het afvalwater van de huizen gewoon langs de straat naar beneden. En dat zorgt voor ernstige geurhinder in de zomer en gevaarlijk bevroren straten in de winter. Verderop loopt het vervuilde water dan door een weide recht de Mollebeek in.

 Gemeenteraadsbeslissing uit 1994 bleef onuitgevoerd

“Reeds in 1994 besliste de gemeenteraad dat riolering in de Trompstraat moest aangelegd worden. Er werd zelfs een budget van 1,2 miljoen Belgische frank uitgetrokken om de werken uit te voeren. Maar er kwam niks van in huis. Zesentwintig jaar later stroomt het vuile afvalwater nog steeds via de straat de beek in. En voor ten vroegste 2025 mogen we geen beterschap verwachten”, stelt N-VA-raadslid Mark Demesmaeker.

Ook de Villersbeek, een ander beekje in de buurt van de Trompstraat, is vervuild met huishoudelijk afvalwater. Een moerbuis die vuil water, afkomstig van de Kasteelbrakelsesteenweg kanaliseert, mondt erin uit.

 Oude Zennemeander raakt opnieuw vervuild

“De Mollebeek en de Villersbeek komen uit op de oude Zennemeander van het Malakoffdomein. De Zennemeander werd in 2016 volledig uitgekuist en gesaneerd voor een bedrag van 1 miljoen euro. Het is dan ook onbegrijpelijk dat intussen al vele jaren, en waarschijnlijk nog voor vele jaren, vervuild water in de gesaneerde Zennemeander stroomt. De in 1994 beloofde riolering had er in 2016 toch moeten liggen?”, vraagt raadslid Benjamin Swalens zich af.

Naast het afvalwater van de Trompstraat raakt de Mollebeek vermoedelijk ook vervuild door afvalwater afkomstig uit de Dr. Spitaelslaan. “Daar is riolering aangelegd maar het lijkt erop alsof een aantal percelen toch vasthoudt aan de oude gewoonte uit de tijd dat er geen riolering was en dus nog langs achter hun afvalwater in de Mollebeek loost in plaats van vooraan in de riolering. Het is de taak van het stadsbestuur deze milieu-inbreuken op te sporen en een halt toe te roepen”, stelt Demesmaeker.

Buurtbewoners willen oplossing

Het uitblijven van een oplossing die reeds vorige eeuw werd beloofd, drijft de buurtbewoners tot wanhoop. Een landbouwster die bij elke overstroming van de Mollebeek haar velden overspoeld zag met vuil slib besloot haar terreinen op te hogen. Zij wordt nu vervolgd voor het illegaal ophogen van ven- en natuurgebied. Zij wordt verondersteld de terreinen in oorspronkelijke toestand te herstellen terwijl haar actie overbodig was geweest indien men de in 1994 beloofde riolering had aangelegd.

De buurtbewoners hebben zich nu verenigd in de werkgroep ‘Welkom Stekelbaars’ in de hoop dat er na al die jaren eindelijk een oplossing komt. Ze hopen dat met zuiver beekwater ook de stekelbaars terugkomt naar de beek zoals vroeger het geval was.

2021

Schepen van Openbare Werken Johan Servé beaamt dat het dossier al lang aansleept. “Maar sinds ik 8 jaar geleden schepen van Openbare Werken werd, heb ik deze zaak zeer ter harte genomen. Maar de zaak is ingewikkeld omdat er verschillende partijen rond de tafel zitten en er moet grondinname gebeuren. Aquafin heeft de uitvoering van de werken al meermaals uitgesteld ondanks herhaalde beloften. Het dossier is ook gekoppeld aan de Kasteelbrakelsesteenweg. Het bovenste deel kan gekoppeld worden aan de Trompstraat en is al meermaals uitgesteld. Het onderste deel gaat de stad zelf uitvoeren in 2021. We verwachten voor deze werken subsidies. Als Aquafin uiteindelijk toch niet start gaan we de werken zelf laten uitvoeren maar dan missen we de subsidies. We zijn als stad vragende partij om de werken zo snel mogelijk te laten beginnen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?