Geslaagd wagenspel ‘Het Schandpaalschandaal’ en feest rond de schandpaal

Het wagenspel ‘Het Schandpaalschandaal’, dat werd opgevoerd op het historisch hof van de Meiseniershoeve van Jan Leyssens en Majella Arits, trok twee keer een volle ‘zaal’. De toehoorders gingen helemaal op in het verhaal en men waande er zich zelfs even op een terechtstelling van enkele honderden jaren geleden. Gelukkig werden de gegooide rotte appels vervangen door zachte speelgoedballetjes. De toneelspelers, muzikanten en figuranten gaven meer dan het beste van zichzelf.

De weergoden waren het wagenspel ‘Het Schandpaalschandaal’ meer dan genadig. Op een kort miezelbuitje na werden de opvoeringen niet gestoord en kon alles in open lucht plaats hebben zoals een echt middeleeuws toneelspel op een grote kar.

Eerst moest Jan Leyssens bevrijd worden van de schandpaal waarna hij zijn openingstoespraak kon uitspreken. Heemkundige Joris De Beul wierp wat licht op de historische schandpalen in Sint-Kwintens en Gaasbeek. De Lennikse Gronckelman kondigde het wagenspel aan en wakkerde het enthousiasme van het publiek aan. Het spektakel werd twee keer opgevoerd door rasartiesten die de toehoorders snel op hun hand kregen. De Pamelse volksmuziekgroep Arjaun zorgde voor een gezellige sfeer voor en na de opvoering.
Zanger en duivel-doet-al  Walter Evenepoel, die zorgde voor de toneeltekst (volledig op rijm), het decor en de regie en bovendien meespeelde met Arjaun, mocht heel wat felicitaties ontvangen. Hij was ook zeer opgetogen over de leden van ‘De Libertijnse Komediantengilde’ die zich fantastisch van hun rol kweten.

Met teruggevonden overblijfselen van de oude schandpaal van Sint-Kwintens-Lennik werd een evocatie van de schandpaal "heropgericht" op de binnenkoer van het Vyverselenhof / Meiseniershoeve van Jan Leyssens en met dit wagenspel ingehuldigd.

Uit het publiek kwamen er enkele voorstellen om het wagenspel nog meer op te voeren.

Opvallend was de afwezigheid van het gemeentebestuur en daartegenover wel de aanwezigheid van enkele gewezen politici uit buurgemeenten en zelfs bezoekers uit andere provincies en zelfs uit West-Vlaanderen.

Maar misschien kunnen we dit artikel eindigen met de slotzinnen van het gelegenheidslied: “Gooi niet naar de schandpaal, Gooi niet naar de rare marginaal, Begrip is het beste tribunaal "


Zie ook ons eerder artikel : 
Wagenspel ‘Het Schandpaalschandaal’ en Bruegels volksfeest rond de schandpaal 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?