Geschrankt parkeren moet snelheid afremmen in Stoofstraat

Uit recente snelheidsmetingen in de Stoofstraat in Beersel bleek dat heel wat bestuurders zich niet aan de toegelaten maximumsnelheid houden.Op de gemeentelijke mobiliteitscel werd daarom beslist om geschrankte parkeerhavens in te richten om de rechtlijnigheid en dus ook de snelheid te breken.

Deze parkeerhavens werden vorige week bij wijze van proef ingericht. Het is meteen ook een van de eerste maatregelen die voortvloeien uit het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente dat eind september werd goedgekeurd.

In de eerste maanden moeten mensen wennen aan deze nieuwe situatie. Na deze gewenningsperiode zal er opnieuw een snelheidsmeting uitgevoerd worden om te bekijken of de parkeerhavens effectief het gewenste resultaat opleveren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?