Gemeenteraadslid vraagt Halse markten weer toe te laten

Yves Demanet, gemeenteraadslid van Halle2019 stelt voor om in Halle de donderdag- en zaterdagmarkt weer te laten doorgaan. Het Schepencollege besloot in het kader van de Corona-maatregelen op donderdag 12 maart jl.  om de markten op donderdag en zaterdag op te schorten tot en met 3 april as. De stad zal dit op de veiligheidscel van komende maandag bespreken.

“Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 legt dit verbod niet op. Het stelt dat de toegang tot handelszaken moet beperkt worden met uitzondering van voedingswinkels en apotheken. Onder voorbehoud van eventuele nieuwe, strengere, overheidsmaatregelen om het Corona-virus in te dammen, vraag ik het College vandaag met aandrang om de voedingsmarkt terug te laten doorgaan.“

 “Ik haal daarvoor volgende redenen aan:

1)   de voedselbevoorrading in België moet, net zoals de gezondheidszorg, gegarandeerd blijven.

2)   De donderdag- en zaterdagmarkt vinden plaats op het J. Possozplein, dus in open lucht.

3)   De marktkramers bedienen hun klanten : klanten kunnen dus zelf geen artikels vastnemen en terugleggen.

4)   De grootwarenhuizen worden dagelijks overrompeld door hamsteraars wat letterlijk voor een ongezonde situatie zorgt.

5)   De grootwarenhuizen bieden hun etenswaren te koop aan in een afgesloten winkelruimte met airco-systeem waardoor virussen optimaal kunnen circuleren tussen de talrijke klanten.

6)   De voedingswaren in een grootwarenhuis kunnen door het kliënteel aangeraakt worden en teruggelegd.”

“Het hoeft geen betoog dat het voor de Hallenaar dus veiliger is voedingswaren aan te kopen in de open lucht bij de marktkramers.  In tweede instantie zal het ook een hart onder de riem van deze kleinhandelaars zijn.”

 “Indien de federale overheid eerlang strengere maatregelen zou opleggen waaronder ook de voedingsmarkten vallen dan spreekt het vanzelf dat het College mijn vraag op dat ogenblik onmiddellijk als ingetrokken mag beschouwen”, besluit Yves Demanet.

Veiligheidscel

Deze vraag kwam vandaag ook regelmatig binnen op het infopunt van de stad Halle. Dit is de reactie, namens de burgemeester en het voltallige college: "De stad Halle heeft dit voor het eigen grondgebied beslist op advies van de veiligheidscel. De markt trekt bij uitstek een ouder publiek en er is twijfel of men de hygiënemaatregelen in de praktijk kan brengen. Ondertussen is er een federale communicatie gekomen over de markten. De stad zal dit op de veiligheidscel van komende maandag opnieuw agenderen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?