Gemeenteraadslid creëert eigen 'Markant'

In oktober 2017 nam Jean-Paul Souffriau afscheid van de N-VA. Nu wenst hij als onafhankelijk gemeenteraadslid een solitaire politieke beweging op te stichten.

De beweging zou door het leven gaan onder de naam ‘Markant’. Hiermee wil Souffriau de burger een stem geven en meer betrekken bij het beleid. En uit het rapport van de laatste gemeentemonitor blijkt dat hoognodig: 43% van de inwoners voelt zich niet betrokken bij veranderingen in de gemeente.

Souffriau zelf heeft, vanuit zijn politieke ervaring, de indruk dat vele politici alleen maar bezig zijn met zichzelf en aan politiek doen zonder inspraak van de burger.

Partij voor élke Galmaardenaar

“De bedoeling van deze nieuwe partij is om met geïnteresseerden op regelmatige basis te debatteren over allerlei thema’s met als doel de gemeentemandatarissen niet alleen te controleren maar vooral te adviseren. Er zal ook via sociale media op regelmatige basis gevraagd worden naar de mening van de inwoners rond bepaalde thema’s”, aldus Souffriau, die gelooft dat er nog mensen zijn die de gemeente mooier en beter willen maken.

‘Markant’ zou zich, naar eigen zeggen, politiek neutraal opstellen en enkele positieve voorstellen doen. "Advies naar het beleid toe zal steeds gebeuren door het aanreiken van alternatieven en dit op een onderbouwde constructieve manier”, tot zover Souffriau.

De partij staat open voor élke Galmaardenaar. Wie geïnteresseerd is, kan een mail sturen naar markant1570@gmail.com.

'Markant’ pleit alvast voor deze thema’s:

-Onderwijs

-Kind- en gezinsvriendelijke gemeente

-Veilig- en netheid

-Lokale economie

-Sociaal beleid

-Solidariteit

-Cultuur

-Milieu

-Mobiliteit in de dorpskern en open ruimte

Zie ook: 

Jean-Paul Souffriau verlaat de N-VA


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?