Gemeenteraad keurt laatste budget van de legislatuur goed

Op dinsdag 18 december keurde de Halse gemeenteraad het budget voor 2019 goed.

 Het budget voor 2019 is eerder een technisch document. Schepen van financiën Dieuwertje Poté licht toe: “Aan de ene kant moeten we het nieuwe bestuur in 2019 haar eigen keuzes laten maken, maar aan de andere kant moeten we vermijden dat de werking van de stad en de lopende projecten stilvallen. Er zijn dus wel uitvoerbare kredieten nodig. Daarom hebben we een budget gestemd.”

 Het stadsbestuur werkt voor dit budget verder op de zeven prioritaire beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan 14-19 vooropgesteld waren. Wat de inkomsten betreft zijn er geen noemenswaardige afwijkingen van hetgeen voorzien was in de laatste versie van de meerjarenplanning.

 Belastingsverlaging

 Het stadsbestuur zet de geleidelijke verlaging van de belastingen door: de opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen van 976 naar 970 en de aanvullende personenbelasting daalt van 7,6% naar 7,5%.  Schepen Poté: “Het bestuur probeert hiermee de verhoging van de onroerende voorheffing uit 2014 verder terug te schroeven. Voor de personenbelasting betekent dit een zuivere verlaging, want deze belasting werd aan de start van de legislatuur niet verhoogd. Het stadsbestuur kiest bewust voor een geleidelijke verlaging van de belastingen, zodat de beloftes zeker waargemaakt kunnen worden.”

 De stad krijgt opnieuw een subsidie vanuit Vlaanderen voor de problematieken die gepaard gaan met haar centrumfunctie. De subsidie bedraagt 641.000 euro.

 Uitgaven

Als we naar de uitgaven kijken, dan zien we dat de dotaties aan de brandweerzone, politiezone en kerkfabrieken uitbetaald zullen worden zoals ze in het meerjarenplan begroot waren.

 Voor de wegmarkeringen en het klein onderhoud van de wegen wordt 920.000 euro voorzien. Voor de heraanleg van de Jacminstraat en Nachtegaalstraat is 500.000 euro en 100.000 euro gebudgetteerd. Voor de vernieuwing van de Zennebrug is zo’n 2,5 miljoen euro voorzien. Voor de duurzame vernieuwing van de openbare verlichting in Lembeek trekt de stad 900.000 euro uit.

 De speeltuinen Octaafke, Vogelkooi en Zwaluwnest worden vervangen en het stadsbestuur hoopt nu eindelijk een geschikte locatie te vinden voor de aanleg van de speeltuin in Breedhout. Samen lopen de budgetten hiervoor op tot boven de 200.000 euro.

 De renovatie van het historisch stadhuis gaat goed vooruit. Er worden 600.000 euro aan kredieten extra voorzien in 2019. Er is 63.000 euro budget beschikbaar voor de shuttlebus tussen de parking Nederhem en het stadscentrum. Ook met de hyacintenbloei en carnaval voorziet de stad gratis bussen ten bedrage van 23.000 euro. Het bestuur voorziet ook 20.000 euro om autodelen verder mogelijk te maken.

 Herfsthappening

De Verenigde Handelaars (VHH) krijgen bovenop hun gebruikelijke subsidie van 100.000 euro zo’n 45.000 euro als vergoeding voor hun herfsthappening. De stad trekt bovendien 30.000 euro uit om aan citymarketing te doen en het handelscentrum verder in de kijker te plaatsen.

 De stad werkt het project Lembeek-Noord verder uit. Dit project heeft een totaalprijs van 1.5.000.000 euro, maar door subsidies betaalt de stad zelf “slechts” 480.000 euro. De stad breidt de INL-ploeg uit met één voltijdse medewerker. Hierdoor kunnen meer projecten rond openbaar groen gerealiseerd worden (zoals bloemenweides, bouw van insectenhotels, aanleg van terreinen, projecten die de biodiversiteit verhogen, …). De stad investeert in hondenpoepzuilen. Voor extra straatmeubilair en de aankoop van fietsenstallingen is zo’n 185.000 euro voorzien.

 De stad trekt 200.000 euro uit voor de aankoop van een nieuw boekhoudpakket voor de boekhouding van de stad en het OCMW. Dit is nodig om een eengemaakt financieel beleid te kunnen voeren.

 Het stadsbestuur voorziet in 2019 in totaal een budget van 16.800.000 euro voor investeringen. Schepen van financiën Dieuwertje Poté waarschuwt: “Dit is een relatief hoog bedrag, dat in de realiteit met moeite gerealiseerd zal kunnen worden. Dit hoge bedrag is te verklaren door een aantal grote projecten in onze investeringsportefeuille (renovatie historisch stadhuis, politiehuis, bouw nieuw stadsmagazijn, vernieuwing Zennebrug, …), een aantal overgedragen kredieten van vorige jaren en het feit dat er in het overgangsjaar 2019 zekerheid moet zijn over de beschikbare budgetten.”

 De stad ontvangt zo’n 2,200.000 euro aan subsidies voor deze investeringen. De stad voorziet in haar budget 6.500.000 euro  nieuwe leningen, maar door de goede liquiditeitspositie valt te betwijfelen of deze effectief opgenomen zullen moeten worden.

 De integratie tussen het stadsbestuur en OCMW is volop bezig, wat grote implicaties heeft op de beide organisaties. Het bestuur heeft voor de ondersteunende diensten in 2019 een eengemaakt budget voorzien. Daarmee wordt ongeveer 1.500.000 euro getransfereerd van het budget van het OCMW naar het budget van de stad. Dit is geen besparingsoperatie, maar enkel een financiële vertaling van de integratie tussen de beide besturen.

 Schepen Poté sluit af met de volgende conclusie: “De stadsfinanciën zitten structureel goed. De stad heeft een exploitatieoverschot van 4.500.000 euro voor 2019. De stad gaat in 2019 bovendien zo’n 4.500.000 euro aan bestaande leningen aflossen. De stad bouwt daarmee haar schulden verder af.” Opmerkelijk is dat de stad in 2019 “slechts” 337.000 euro rente per jaar betaalt. Dat is weinig in vergelijking met andere besturen. In 2014 bedroeg de jaarlijkse rentelast nog meer dan één miljoen euro.

 Opcentiemen Halle nog steeds buitensporig hoog

Oppositiepartij N-VA maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals de buitensporige verhoging van de opcentiemen die deze ploeg heeft doorgevoerd aan de kaak te stellen. N-VA raadslid Wim Demuylder: “Ondanks de vier zogenoemde verlagingen van de opcentiemen van de voorbije jaren zitten we nog steeds 18% hoger dan bij aanvang van de legislatuur. In vergelijking met onze buurgemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek zijn de opcentiemen veel hoger en ook wat aanvullende personenbelasting betreft zit Halle erboven. Wat belastingdruk betreft hoort Halle spijtig genoeg bij de koplopers in Vlaams-Brabant.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?