Gemeenten meten vorstschade op

De Vlaamse minister van Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart om de vorstschade in de 2de helft van april 2017 te erkennen als landbouwramp. Op die manier kan de regering aftoetsen of deze schade definitief kan worden erkend als “ramp”. Om alle getroffen boeren in kaart in te brengen, heeft Vlaanderen de hulp van de gemeenten nodig. Ieder lokaal bestuur heeft een eigen manier om die informatie te verzamelen. Daarom volgt hieronder een overzicht.

Opwijk

In Opwijk moeten landbouwers zelf het initiatief nemen om de gemeente te contacteren als ze schade hebben geleden. Eens ze dat hebben gedaan, stuurt de gemeente een schattingscommissie op pad voor een eerste schadevaststelling. Net voor de oogst komt er dan een tweede schattingscommissie langs voor een definitieve schadevaststelling. Landbouwers en telers kunnen nog tot 8 juni 2017 aan de gemeente vragen om de schade vast te stellen bij de dienst grondgebiedzaken. Dit kan per mail of door een brief te sturen met de gegevens van de eigenaar van het perceel en alle informatie over het perceel.

Meer info en begeleiding bij de indiening van de aanvraag tot vaststelling vind je via het nummer 052 36 51 39 of via het mailadres: grondgebiedzaken@opwijk.be.

Asse

Hier volgt de gemeente grotendeels de standaardprocedure. Met een speciale schattingscommissie gaat het lokale bestuur ook hier zo snel mogelijk de schade vaststellen. Getroffen landbouwers hebben nog tot 8 juni 2017 de tijd om een aanvraag voor een schadebezoek in te dienen. Daarin moeten ze, net zoals in Opwijk, de gegevens van het perceel, de gegevens van de eigenaar en de aard van de schade meegeven.

Meer info over de indiening en aanvraag is te vinden op het nummer 02 454 19 56 en via het mailadres landbouw@asse.be.

Galmaarden

Ook hier wil de gemeente alle aanvragen voor schadevaststelling voor 8 juni 2017 ontvangen hebben aangezien de bevraging voor gemeenten op 10 juni wordt afgesloten. In tegenstelling tot een aantal andere gemeenten gebruikt Galmaarden twee formulieren. Een daarvan is bestemd voor de aanvraag voor schadevaststelling, het andere document moet dienen als speciaal schadeformulier.

Meer informatie alsook de schadeformulieren zijn te vinden via deze link: http://www.galmaarden.be/nieuws/vorstschade-voorjaar-procedure-erkenning-als-landbouwramp-opgestart.aspx

Merchtem

Hier is het dienst lokale economie die zich over de aanvragen tot schadevaststelling ontfermt. Tot en met 10 juni 2017 hebben landbouwers hier de tijd om contact op te nemen met de dienst lokale economie die dan een aanvraag tot schadevaststelling opstelt.

Meer info op het nummer 05 238 11 84.

Herne

In Herne verzamelde de gemeente reeds alle gegevens van de getroffen landbouwers. Op woensdag 7 juni gaat een speciale commissie op onderzoek uit om een eerste schadevaststelling te maken. “We brachten iedereen reeds op de hoogte”, vertelt schepen van landbouw Lieven Snoeks. “Als ze vorstschade hadden opgelopen, dan konden ze contact met ons opnemen. Woensdag gaan we dan met een speciale commissie de schade opstellen.”

Gooik

Hier nam de gemeente contact op met de eigenaars van de landbouwbedrijven die in de problemen kwamen door de vorst. “Wij wisten als gemeente al wie getroffen was”, zegt schepen van landbouw Simon De Boeck. “Het gaat hier om een viertal bedrijven die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Gewoonlijk nemen wij rechtstreeks contact op met de eigenaars als er zoiets gebeurt.”

Pepingen

“Net zoals in veel andere gemeenten volgen we hier de vaste procedure”, vertelt burgemeester Luc Decrick. “Volgende week komt een commissie met een aantal landbouwers, iemand van de belastingen en de burgemeester een kijkje nemen in de getroffen bedrijven. Ik geloof dat er hier slechts schade is in een of twee bedrijven. Het zijn de beroepsorganisaties uit de land- en tuinbouwsector die ervoor zorgen dat de schade opgemeten wordt.”

Ternat

In Ternat gaat de gemeente samenwerken met de Landelijke Gilden. “Ik ga met de Landelijke Gilden samenzitten om zo een overzicht te krijgen van de getroffen bedrijven”, zegt schepen van landbouw Linda Billens. “Het is de bedoeling dat we zo bekijken wie er allemaal in aanmerking komt.”

Roosdaal

“Aangezien de gewone akkerbouw amper last heeft gehad van vorst gaan we samenwerken met het Proefcentrum voor kleinfruit”, vertelt schepen van landbouw Herman Claeys. “Die kennen de telers uit de regio erg goed. Op de dag van de Aardbei heb ik erg veel directe contacten gehad met landbouwers die me vertelden dat er schade was. Alle schadedossiers werden ingezameld door onze milieuambtenaar. Zo gaan we alles in kaart proberen te brengen. Vervolgens gaan we met een schattingscommissie langsgaan om de exacte verliezen vast te stellen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?