Gemeenten en VDAB gaan samenwerken om meer mensen aan een job te helpen

De lokale besturen van Dilbeek, Asse en Wemmel hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met VDAB. De partners van deze overeenkomst willen de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt samen aanpakken en zo meer mensen aan het werk helpen. De overeenkomst loopt tot 31 december 2025. 

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 extra Vlamingen aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven: meer inwoners aan het werk, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat. “Door met de lokale besturen van de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten en is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met deze gemeenten verankeren”, zegt Johan Viaene, provinciaal directeur van VDAB. 


Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken moet iedereen aan boord, ook de mensen die nu nog geen deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Daarom gaan de partners hun dienstverlening optimaliseren zodat cliënten van de sociale diensten van de gemeenten nog vlotter doorstromen naar tewerkstellingstrajecten en de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt samen met het Agentschap voor Integratie en Inburgering en VZW De Rand onderzocht welke bijkomende oefenkansen kunnen worden georganiseerd voor anderstaligen, zodat ook zij sneller kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

Een van de concrete acties in het actieplan is de organisatie van een jaarlijkse jobbeurs in samenwerking met Haviland. De beurs zal afwisselend plaatsvinden in de drie lokale besturen. Monique Van der Straeten, schepen van elzijn en lokale economie van Wemmel: “Werkgevers en werkzoekenden samenbrengen en op zoek gaan naar een goede match. Daar werken we graag aan mee met de organisatie van de lokale jobbeurzen.”


Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits: “Samenwerking is een belangrijke sleutel om meer mensen naar werk te begeleiden. De lokale besturen van Dilbeek, Asse en Wemmel geven het goede voorbeeld en zetten samen hun schouders onder het werkgelegenheidsbeleid. Belangrijke aspecten zijn de aandacht voor 55-plussers en voor een betere taalkennis voor anderstaligen. Bovendien zullen de lokale besturen ook leerwerkplekken ter beschikking stellen en zorgen ze voor een online vacaturesplatform. Het zijn belangrijke speerpunten om de krapte op onze arbeidsmarkt gericht aan te pakken.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?