Gemeentelijke basisschool Galmaarden breidt uit

GALMAARDEN - De uitbreiding van de gemeentelijke basisschool is puur noodzakelijk, dat blijkt uit de vele containerklassen die nu als tijdelijke oplossing dienen. De omwonenden werden ingelicht door architect Van Caelenberg. 'Het leerlingenaantal is sinds 1992 bijna verdubbeld', zegt burgemeester Pierre Deneyer (CD&V). 'Toen telde de school 192 leerlingen. In 2005 was dat aantal al aangegroeid tot 250 leerlingen. Bij de laatste telling, op 1 februari 2013, kwamen we uit op 300 leerlingen.'

Van Caelenberg kreeg als opdracht om een nieuw kleuterpaviljoen te bouwen. Dat gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 1700 m². Het bevat acht kleuterklassen en een slaaplokaal voor de peuters. Daarnaast komen er ook vijf nieuwe klassen bij voor de leerlingen van de eerste graad. Een nieuwe eetzaal moet ook dienst doen als polyvalente ruimte. Er komt een keuken met doorgeefluik naar de eetzaal en een sanitair blok. Tussen de twee  peuterklassen en tussen de twee eerste kleuterklassen komen twee sanitaire tussenruimtes met wasblok. Voor zedenleer, informatica, zorg en godsdienst worden vier kleinere klaslokalen gebouwd. Er is ook een overdekte speelplaats voorzien van 114 m². De kostprijs bedraagt 1.917.837 euro, BTW niet inbegrepen. Agion (Agentschap voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs)belooft een subsidie voor 1.635.000 euro, maar dat bedrag kan herzien worden op basis van gunning en eindafrekening.

De uitbreidingsplannen liggen al sinds 2006 op tafel. Toenmalig minister Frank Vandenbroucke stelde het DBFM-programma (Design, Build,Finance, Maintain) voor als inhaalbeweging voor het bouwen van nieuwe scholen. het In juli 2006 diende Galmaarden een DBFM-project voor een nieuwbouw bij de gemeentelijke basisschool Galmaarden. De school kwam echter op de 249ste plaats en werd weerhouden als reservedossier. Toen het college in 2011 kreeg het college het bericht ontving dat het dossier nooit gerealiseerd zou worden besloten ze het DBFM-programma stop te zetten en de reguliere procedure van Agion in te schakelen. 


Foto: De rechter zijgevel    


Foto: De voorgevel


Foto: De linker zijgevel


Foto: De achtergevel
 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?