Gemeentelijke basisschool De Schatkist sluit de deuren

Gemeentelijke basisschool De Schatkist – De Springplank is een school met twee vestigingsplaatsen, waarvan ‘De Schatkist’ gelegen is in het centrum van Asse en ‘De Springplank’ in Krokegem. De gebouwen van de vestigingsplaats in het centrum zijn volgens het gemeentebestuur in zeer slechte staat.

Meer dan 10 jaar geleden diende het gemeentebestuur bij Agion een dossier in met de vraag naar subsidies. Begin dit jaar ontving het gemeentebestuur bericht dat deze school bovenaan de wachtlijst staat. Dit wil zeggen dat er in de loop van deze legislatuur middelen kunnen ter beschikking worden gesteld. Gezien de toestand van het gebouw wenst het gemeentebestuur daarop in te gaan.

Het gemeentebestuur kiest ervoor om de gebouwen in het centrum op termijn te verlaten en deze klassen te herlocaliseren in Krokegem. Op de vestigingsplaats in het centrum is een grondige verbouwing of nieuwbouw gezien de beperkte beschikbare ruimte niet mogelijk. Op de vestigingsplaats in Krokegem is er daarentegen ruimte voor uitbreiding op grond van de gemeente bijgevolg kan het bestuur daar een nieuwbouw realiseren.

Zolang de nieuwbouw in Krokegem niet klaar is, blijven de lagere schoolklassen in het centrum aanwezig.

De school zal dus op termijn slechts 1 vestigingsplaats hebben. Er zullen in de toekomst in Krokegem van alle jaren twee gelijkwaardige klassen zijn. Aangezien er in de vestigingsplaats in het centrum geen kleuters zijn, zal er vanaf 1 september 2020 worden gestart met een bijkomende onthaalklas in Krokegem. Het schooljaar daarop komt er een extra 1ste kleuterklas en dit tot de nieuwbouw klaar is. Vanaf dan zullen alle klassen ontdubbeld zijn. Op die manier creëren we ook bijkomende capaciteit, waar onze gemeente als capaciteitsgemeente nood aan heeft.

"We vonden het belangrijk om tijdig de ouders in te lichten zodat ze weten dat op termijn de klassen worden geherlocaliseerd. De tewerkstelling van het personeel blijft gegarandeerd. Alle leerkrachten kunnen blijven werken in hun school. Meer nog, er zullen door pensionering en uitbreiding van de kleutercapaciteit extra leerkrachten nodig zijn", klinkt het.

Haviland begeleidt de gemeente bij dit bouwdossier.

Als het bouwproject in Krokegem vlot verloopt, kan de verhuis naar 1 vestigingsplaats tegen 1 september 2023 gebeuren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?