Gemeentebestuur zoekt hulp voor herbestemming kerk Oudenaken

De parochiezaal van Oudenaken wordt afgebroken. In de kerk wordt een nieuwe grotere zaal met keuken gebouwd. Op de plaats van de parochiezaal komt er een plein met uitzicht op de pastorij en het omliggende landschap.

De gemeenteraad van 25 juni besliste dat vanaf oktober 2020 Haviland het gemeentebestuur zal begeleiden in de zoektocht naar een goede architect en vervolgens aannemer om de kerk van Oudenaken te herbestemmen. Het volledige project zou moeten klaar zijn tegen eind 2023.

Jan Desmeth, schepen van Erediensten: “Vorig jaar hielden we een druk bijgewoonde en open inspraakvergadering in de kerk van Oudenaken. Met deze input werden de afgelopen maanden de laatste keuzes gemaakt, die we in september willen terugkoppelen aan de bevolking op een open informatievergadering. Vanaf oktober 2020 starten we dan de procedure om, met de begeleiding van Haviland, op zoek te gaan naar een architect. Deze architect dient te vertrekken vanuit de resultaten van het herbestemmingsonderzoek. Ook de kerkfabriek blijft nauw betrokken.”

Het herbestemmingsonderzoek gaat ervan uit dat de oude parochiezaal wordt afgebroken en er een nieuwe zaal in de kerk wordt gebouwd. Het plafond van de ingebouwde zaal zal doorkijkmogelijkheden naar de gewelven hebben.Op de locatie van de oude parochiezaal komt dan een plein dat toegankelijk zal zijn vanuit de zijkant van de kerk.

Gunther Coppens, schepen van gebouwen: “Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem zijn onze kleinste deelgemeenten. Als bestuur hebben we altijd duidelijk aangegeven dat we ook in deze kleine dorpen aanwezig willen blijven en inzetten op het gemeenschapsleven opdat het geen slaapdorpen worden. In Sint-Laureins-Berchem mochten we vorig jaar nog de nieuwe school Puur Natuur inhuldigen. Het doet ons nu veel plezier dat we met de herbestemming van de kerk niet alleen Oudenaken een vernieuwd aanzicht kunnen geven, maar dat dit ook zekerheid biedt voor de toekomst van het drukke verenigingsleven in Oudenaken.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?