Gemeentebestuur Pepingen wil geen KWZI in de Kareelstraat

Het gemeentebestuur van Pepingen wil geen kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in de Kareelstraat, noch in de Kriekelaerestraat. Dat standpunt werd vrijdagavond tijdens een extra gemeenteraad goedgekeurd. Over de KWZI in Heikruis bestaat wel een consensus.

Voor de zuivering van het afvalwater voorziet Aquafin voor Pepingen de inplanting van twee KWZI’s, één in Heikruis en één in Bellingen.

KWZI Bellingen

Voor Bellingen kan de meerderheid in de gemeenteraad de inplanting in de Kareelstraat niet goedkeuren. De inplanting in de Kareelstraat zou komen rechtover de school Spring in t’Veld met 150 leerlingen, vlakbij het ontmoetingscentrum Terloo, en vlak naast het orthopedagogisch centrum met 60 jongeren.

“De verkeerssituatie is bij het begin en het einde van de school nu reeds kritisch. Bovendien is de Kareelstraat recent volledig heraangelegd met riolering volgens het gescheiden stelsel. Voor alle duidelijkheid is ook een vorige denkpiste in de Kriekelaerestraat  niet aanvaardbaar. De gemeente herhaalt zijn voorstel voor een inplanting in de ruilverkavelingsbaan achter hoeve Terkammen en staat ook open voor de bespreking van andere alternatieven.” aldus burgemeester Luc Decrick.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad had burgemeester Deckrick een niet mis te verstane boodschap voor Aquafin. “Met dit standpunt geven wij een duidelijk  signaal aan Aquafin. Er moet een betere locatie gevonden worden. Gezien er toe nu toe geen rekening gehouden wordt met de verzuchtingen, de voorstellen en de aangereikte alternatieven van de gemeente Pepingen zal de gemeente geen vergunningen afleveren of gunstig adviseren voor de locaties Kareelstraat en Kriekelarestraat. De gemeente Pepingen zal desnoods alle rechtsmiddelen gebruiken om de inplanting in de Kareelstraat en in de Kriekelarestraat te verhinderen.”

KWZI Heikruis

Over de KWZI in de Mortagnestraat nabij de Neerstraat in Heikruis zou wel een consensus bestaan. De gemeenteraad besliste daarom om het project van de KWZI Heikruis te ondersteunen, mits er rekening gehouden wordt met de verzuchtingen van de buurtbewoners.

“Dit inplantingsvoorstel werd door aanpalende buren met veel verantwoordelijkheidszin ontvangen. Er ontstond de jongste tijd wel ongerustheid omdat Aquafin verschillende technische fiches liet circuleren. Na een overleg met de onmiddellijke aangelanden werd een consensus bereikt om de inplanting van de technische installaties precies aan te duiden, de lasten zo beperkt mogelijk te behouden en ze ook billijk te verdelen. Dit standpunt werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd, zodat we kunnen hopen dat dit dossier op de goede baan zit.” zegt burgemeester Decrick.

(lees verder onder de foto)

LVB

Oppositiepartij LVB (Lijst van de Burger) is tevreden dat de gemeente tenminste deels kan starten met de wettelijk verplichte waterzuivering, door de goedkeuring van de locatie in Heikruis, maar betreurt het negatieve advies voor de locatie in Bellingen.

Eddy Timmermans, gemeenteraadslid voor LVB : “Onze fractie is alleszins blij dat gemeente Pepingen eindelijk vooruitgang kan optekenen in een deel van dit dossier. De Vlaamse Milieumaatschappij merkte vorig jaar terecht op dat Pepingen op vlak van waterzuivering bij de slechtste leerlingen van de Vlaamse klas hoort. Met deze aanvaarding kunnen we het percentage van gezuiverd water op korte termijn eindelijk van de nullijn wegkrijgen."

Gemeenteraadslid Greta Cochez (LVB) vindt de blokkering van het project in Bellingen dan weer totaal onaanvaardbaar. “Het is jammer dat het gemeentebestuur een onnodige bocht van 180 graden maakt voor de locatie in Bellingen, waar ze een reeds goedgekeurde locatie nu toch een negatief advies geven. Het dossier wordt hierdoor minstens 5 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Bovendien loopt Pepingen nu het reële risico dat een hogere instantie de locatie kiest, zonder dat er inspraak mogelijk is van het gemeentebestuur of de bevolking.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?