Gemeentebestuur Dilbeek annuleert alle eigen publieke evenementen in maart

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 af te remmen, annuleert het gemeentebestuur alle eigen activiteiten waar veel mensen bijeenkomen. Aan andere organisatoren wordt gevraagd het voorbeeld te volgen, maar een verbod komt er op een enkele uitzondering na niet.

Gisteren besliste de provinciegouverneur dat alle indoorevenementen waar meer dan duizend mensen aanwezig zijn, verboden worden. In een spoedzitting van het college van burgemeester en schepenen werd beslist om een stap verder te gaan. Ook activiteiten met minder dan duizend bezoekers dragen immers bij tot een snelle verspreiding van het virus.

Dat het virus zich nog verder zal verspreiden, lijkt onvermijdelijk. De snelheid waarmee het dat doet is echter van groot belang. De capaciteit van de ziekenhuizen en de intensieve zorgafdelingen is niet onbeperkt. Een te grote toevloed van patiënten moet dan ook vermeden worden. Om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg niet aan een sneltempo overspoeld wordt door nieuwe gevallen, besliste het gemeentebestuur om alle zelf georganiseerde activiteiten af te lassen, ook in de scholen.

Concreet betekent dat in Dilbeek de volgende maatregelen genomen worden

In de gemeentelijke scholen gaan de lessen voorlopig gewoon door, maar alle buitenschoolse activiteiten worden opgeschort, ook bibliotheekbezoek en zwemlessen. Dat geldt ook voor oudercontacten, eetfeesten en info- en toonmomenten. De maatregel loopt tot aan de paasvakantie (3 april). Aan de vrije scholen wordt gevraagd hetzelfde te doen.

Eigen voorstellingen/films/ ... in theaterzaal en feestzaal Westrand of in andere gemeentelijke zalen gaan niet door tot einde maart.

Voorjaarsfeest senioren (Eurovizie), planten geboorteboomgaard, infodag Breugheldal en opening van de Finse piste komend weekend worden uitgesteld.

Er is een burgemeestersbesluit uitgevaardigd waardoor de carnavalsstoet en de bijhorende kermis van 29 maart niet kan doorgaan

Werkingen met voornamelijk oudere vrijwilligers en kinderen worden even stopgezet, zoals de rUil en de huiswerkbegeleiding

 ​Eerder waren al deze beslissingen genomen:

-Het lokaal dienstencentrum annuleert alle activiteiten tot half april (beslissing Vlaanderen)

-Woonzorgcentra mogen geen bezoek meer ontvangen (beslissing Vlaanderen)

-Buurtrestaurant Nieuwenbos serveert enkel afhaalmaaltijden tot einde maart

 Ook andere evenementen liefst annuleren of uitstellen

In navolging van deze beslissing wordt ook aan andere organisatoren van activiteiten de komende maand gevraagd die te annuleren of uit te stellen. Traditioneel brengen toneelvoorstellingen, eetfeesten, sportevenementen enz. mensen samen. Vandaag is dat echter net wat we willen vermijden. We moeten elkaar beschermen en zorgen dat zo weinig mogelijk mensen in grote groep in contact komen met het virus.

Het gemeentebestuur beseft dat deze maatregelen drastisch lijken, maar neemt zich voor de nadelige gevolgen van een annulering of uitstel zo beperkt mogelijk te houden. Alle organisatoren die gemeentelijke zalen gebruiken, zullen dan ook worden gecontacteerd om samen een oplossing te vinden.

Als je een evenement annuleert, laat dat dan zo vel mogelijk aan je publiek weten, bijvoorbeeld via www.persinfo.org : info@persinfo.org, mail, sociale media en via uitinvlaanderen.be. Pas je activiteit(en) in UiTdatabank aan door ‘AFGELAST’ in de titel te zetten, eventueel met toelichting in de beschrijving.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?