Gemeentebestuur bevraagt inwoners Asbeek over herbestemming Heilige Familiekerk

Het gemeentebestuur nodigde de inwoners van Asbeek uit om mee te denken over de herbestemming van de Heilige Familiekerk van Asbeek.

Gezien het Centraal Kerkbestuur beslist heeft om de kerk van Asbeek te herbestemmen en de gemeente Asse uitgenodigd wordt om mee te denken over de realisatie ervan, wil het gemeentebestuur via een haalbaarheidsonderzoek uitzoeken wat het toekomstig gebruik van de kerk van Asbeek kan zijn. Het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ voorziet de nodige begeleiding bij dit traject.

 

Het bestuur wenste van bij de opstart van dit project de inwoners van Asbeek en de lokale verenigingen te betrekken in dit project. In een eerste fase wilden we luisteren naar behoeften, verwachtingen, bezorgdheden, dromen en ambities. Alle inwoners van Asbeek werden uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe bestemming van de kerk van Asbeek.

 

Op vrijdag 9 november werden meer dan 60 geëngageerde burgers ontvangen in de parochiezaal van Asbeek. Zij konden doorlopend terecht bij ambtenaren van het gemeentebestuur met al hun vragen, ideeën en wensen. Ook wie niet aanwezig kon zijn, had de mogelijkheid om ideeën door te geven. Bij de uitnodiging stak immers een vrijblijvende enquête via dewelke je input kon doorgeven aan het gemeentebestuur.

 

Het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ gaat nu met de antwoorden aan de slag. In het voorjaar van 2019 komt het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ met voorstellen terug naar de inwoners van Asbeek.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?