“Gemeente wil huurtarieven voor verenigingen de hoogte in jagen”

De Dilbeekse CD&V heeft ernstige bedenkingen bij de hervorming van de zaalverhuringen die de gemeente wil doorvoeren. Volgens schepen Anneleen Van den Houte wordt er nog duchtig verder gewerkt om het zaalhuurreglement te verfijnen om nog voor de zomer voor te leggen aan de gemeenteraad.

“Er bereiken ons heel wat ongeruste reacties van Dilbeekse verenigingen over het nieuwe zaalhuur-concept dat de meerderheid wil uitrollen”, zegt Nele Groenweghe.  “Volgens een eerste inschatting van de verenigingen gaan de huurkosten voor sommigen maal twee tot zelfs maal drie”.  

Frank De Clerck: “Die boodschap komt hard aan bij verenigingen die het vandaag al moeilijk hebben door de coronacrisis. ”Tegelijk zou het huidige duurste tarief voor commerciële bedrijven verdwijnen waardoor een Dilbeekse belastingsbetaler evenveel zal betalen voor de huur van een gemeentelijke zaal voor een privéfeest als een commercieel bedrijf.   

 “Dit voorstel toont wat er gebeurt als je vrijwilligers, sinds de afschaffing van de vzw’s, niet langer in het bestuur van  de Dilbeekse Vrije Tijd toelaat”, zegt Gino Roesems, “Van co-creatie is er helemaal geen sprake meer.” CD&V vraagt dat het college haar voorstel herbekijkt met meer respect voor én in overleg met het Dilbeekse verenigingsleven.  

Te veel verschillen

Schepen van Vrije Tijd, sport-cultuur-jeugd-toerisme Anneleen Van den Houte bevestigt dat er aan een nieuw zaalhuurreglement gewerkt wordt. “Dit is zeer noodzakelijk om onze verenigingen in de toekomst gepast te kunnen ondersteunen.”

“We komen van een situatie met een verschil in aanvraag- en verwerkingsflow tussen vestigingen, een veelheid aan prijscategorieën binnen en tussen teams en vestigingen, een verscheidenheid aan reglementen. Waarbij enkele regels hun doel gepasseerd zijn. Een weinig stroombrede  wisselwerking i.f.v. toewijzen geschikte locatie en verworven rechten van verenigingen. Er is een eerste voorstel uitgewerkt dat werd afgetoetst met de gebruikers en verenigingen tijdens 2 digitale infoavonden”, gaat de schepen verder.

“De uitgangspunten van het nieuwe regelement zijn het gelijk(w)aardig ondersteunen van socio-culturele en sportieve activiteiten met open karakter voor Dilbekenaren. Geen concurrentie met lokale feestzaalaanbieders (i.f.v. privéfeesten). Ondersteuning op maat van de doelgroep (wisselwerking teamwerking – praktische verwerking zaalhuur) Uniform zaalhuurreglement. Uniforme verwerkingsflow (losgekoppeld van onthaal). Een vereenvoudiging van de prijscategorieën en een actualisering van de  prijssetting”, legt schepen Anneleen Van den Houte uit.

“De prijszetting is dus één van de onderdelen van de vernieuwing en werd door de verenigingen onthaald met zowel begrip voor de noodzaak als onbegrip voor de in verscheidene gevallen forse verhogingen. Het projectteam gaat nu met alle bedenkingen en opmerkingen van de deelnemers aan de slag om verbeteringen aan te brengen. Het is dus voorbarig om hier al over te communiceren al zou het beslist zijn. Wat betreft het verdwijnen van het onderscheid tussen burger en bedrijf is dit een duidelijk gevolg van volledig de kaart te trekken van de verenigingen en ruimte te geven aan nieuwe socio-culturele en/of sportieve initiatieven. Het is niet de taak van een lokaal bestuur om feestzaalverhuur te organiseren. De beschikbare accommodatie aanbieden aan socio-culturele en sportieve initiatieven is dat wel. Er wordt nu duchtig verder gewerkt om het zaalhuurreglement te verfijnen om nog voor de zomer (maand mei?) voor te leggen aan de gemeenteraad”, aldus de schepen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?