Gemeente Pepingen neemt extra maatregelen om handelaars en verenigingen te ondersteunen

Om de heropstart van de lokale handel in Pepingen mee te ondersteunen, heeft de gemeente enkele extra maatregelen genomen bovenop de reeds bestaande steun vanuit de regering. Daarnaast willen ze ook verenigingen een duwtje in de rug geven en telefooncirkels organiseren voor 75-plussers. CD&V wil 20 € geven.

Nu al probeert de gemeente de lokale ondernemers te steunen, en daarom hebben ze een centraal platform opgericht waar alle handelaars zich op kunnen aanmelden. Daarop kunnen de inwoners dan zien welke winkels bereikbaar zijn en wie er een afhaal- of leverdienst aanbied. Deze willen ze blijven behouden. Maar daarnaast is het de bedoeling van de gemeente om de heropstart een beetje te vergemakkelijken, dankzij gemeentelijke steun.

5 of 20 €?

Tijdens de volgende gemeenteraad zullen er daarom twee punten besproken worden. Ten eerste zal het bestuur de vraag stellen om de belasting van één verspreiding van reclamedrukwerk te laten vallen. En ten tweede zal er gediscussieerd worden over cadeaubonnen. CD&V heeft namelijk het puntje toegevoegd over het idee om cadeaubonnen te geven aan elk gezin, ter waarde van twinitig euro. Het bestuur zou hier al een maatregel over hebben opgesteld, namelijk een bon te geven van vijf euro aan elk gezin of tien euro bij een gezin waarvan een lid in economische werkloosheid verkeert of met een hinderpremie de lockdown moet doorkomen. CD&V wijst er op dat hier nog geen beslissing over genomen werd door het bestuur.

Als laatste wil de gemeente ook de hulp inroepen van de middenstandsraad en het OCMW. De raad kan eens nagaan of er een mogelijkheid is voor gezamenlijke commerciële acties. En het OCMW zou kunnen helpen bij nood aan professionele bijstand.

Verenigingen en inwoners

Ook de verenigingen zullen het zwaar krijgen. Daarom wil de gemeente overgaan tot vervroegde uitbetaling van subsidies. Zowel voor het werkingsjaar 2019-2020, als het daaropvolgend jaar. Hierop zal er een vervroegd voorschot komen. Ze zullen ook gebruik mogen maken van de gemeentelijke kanalen om activiteiten aan te kondigen. Dit alles om een nieuwe editie van hun werking niet in gevaar te brengen.

Tot slot gaan ze ook de inwoners niet in de kou laten staan. Zij zullen elk een herbruikbaar mondmasker verkrijgen vanuit de gemeente. En de 75-plussers zullen de kans krijgen om mee te doen aan een telefooncirkel. Zij zijn momenteel namelijk een heel kwetsbare groep.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?