Gemeente Merchtem verkoopt aanzienlijke voorraad kasseien

Het gemeentebestuur van Merchtem beschikt momenteel over een aanzienlijke voorraad kasseien 15x15 cm (575m²) en veldborduren 40x15 cm (82lm), waardoor er besloten werd tot de organisatie van een openbare verkoop van deze materialen.

Gelet op de beschikbare hoeveelheden materialen, werd beslist om deze voorraad niet te verdelen in loten. Het betreft hier kasseien en veldborduren welk zich bevinden aan de Brusselsesteenweg (aan manege Steenberg).

De materialen worden te koop aangeboden aan mogelijke geïnteresseerden en in de staat waarin ze zich nu bevinden. De koper dient zelf in te staan voor het laden en afvoeren van de betreffende materialen.

De mogelijke geïnteresseerden mogen ook een voorstel indienen ingeval het laden van de materialen door een kraan van de gemeente dient te gebeuren.

Volgende minimum instelprijs werd vastgelegd:

  • 575m² kasseien - 15 x 15cm = 17.250,00 euro;
  • 82lm veldborduren - 40 x 15cm = 820,00 euro;

De totale minimum instelprijs bedraagt 18.070,00 euro.

De te koop aangeboden materialen kan eventueel bezichtigd worden op afspraak (tel. 052/38 11 93 – e-mail: infrastructuur@merchtem.be).

Indien de hoogste geboden prijs van verschillende inschrijvers dezelfde is zullen deze partijen gecontacteerd en uitgenodigd worden om een beter bod in te dienen.

Na toewijzing moeten de materialen afgehaald worden binnen de twee weken. Na verloop van deze termijn en het niet afhalen, kan de verkoop toegewezen worden aan de tweede hoogste regelmatige bieder.

De prijsofferte dient uiterlijk vrijdag 12 augustus 2022 om 12u00 op het gemeentehuis bezorgd te zijn (kan per mail, post of afgifte tegen ontvangstbewijs op de Aankoopdienst).

De offerte mag bezorgd worden op het volgende adres: Gemeente Merchtem - Aankoopdienst, Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem of via e-mail naar offerte@merchtem.be

Meer info? Dienst Infrastructuur - Nieuwstraat 1 te Merchtem - tel 052/38 11 93 - e-mail: infrastructuur@merchtem.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?