Gemeente Lennik moet kerkhofmuur herstellen in oorspronkelijke staat

Als sluitstuk van de herinrichting van de Markt, werd in 2008 de kerkhofmuur van de Sint-Quintinuskerk hersteld en verbouwd. Daarbij werd onder meer een portiek van de toegang verplaatst om brandweerwagen toe te laten op het kerkhof. Maar die werken gebeurden zonder vergunning van de dienst Erfgoed of stedenbouwkundige toelating. De Dienst Erfgoed legde een klacht neer en de werken werden stilgelegd.

De toegang werd verbreed om brandweerwagens en ziekenwagens toe te laten omdat dat niet mogelijk is langs de trappen aan de voorzijde. Erfgoed stapte naar de burgerlijke rechtbank in Brussel maar de rechter verklaarde zich onbevoegd in deze materie. Daarom ging Erfgoed in beroep maar ook daar kwam hetzelfde besluit uit de bus. De gemeente werkte daarom de restauratie van de muur verder af. Erfgoed tekende echter cassatie aan. Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het Brusselse Hof van Beroep en verwees de zaak naar het Hof van Beroep in Antwerpen.

Het Antwerpse hof veroordeelde de gemeente uiteindelijk definitief tot het herstellen van de kerkhofmuur in oorspronkelijke staat. De gemeente moet de blauwe hardstenen hekpijlers op hun oorspronkelijke plaats terug zetten, de bakstenen muur hermetselen met hydraulische kalkmortel en de muur heropvoegen. De gemeente Lennik werd bovendien een dwangsom opgelegd van 250 € per dag indien deze herstellingswerken op 28 juni 2020 niet aangevat werden. De gemeente draait op voor de gerechtskosten die oplopen tot 4.206 €.

In een persbericht zegt de gemeente: “De breedte van de doorgang zal behouden blijven op 4 meter om brandweerwagens toe te laten op het kerkhof. Tenslotte moet de muur met drie steenlagen verhoogd worden. Deze stenen dienen van hetzelfde type te zijn als de bestaande muur en voor de opbouw moet metselmortel met natuurlijke hydraulische kalk gebruikt worden. “

De technische dienst begon vandaag 25 juni met de voorbereidende werken waarbij de dekstenen en pylonen weggenomen werden.

De totale investering voor de verbouwing van de muur, verplaatsing elektriciteitskast en heraanleg bestrating, komt op 25.000 € (excl. BTW). De volledige werken dienen uitgevoerd te zijn tegen uiterlijk 27 augustus 2020.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?