Gemeente koopt terreinen SK Vlezenbeek

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw koopt de voetbalvelden aan waarop gespeeld wordt door SK Vlezenbeek. Dat kon pas gebeuren nadat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlezenbeek van kracht werd waardoor de sportterreinen de bestemming “gebied voor gemeentelijk recreatie” kregen. Het gaat om de twee voetbalvelden en een naastgelegen stuk grond, samen 3 ha.

De op het terrein aanwezige infrastructuur is sterk verouderd en het gemeentebestuur gaat deze vernieuwen. Maar dat kan pas als gemeente eigenaar is van de terreinen.

De gemeenteraad heeft daarom, in overleg met de eigenaar, beslist als eerste stap de terreinen aan te kopen, tegen de prijs van het schattingsverslag, te weten 252 000 €. Op de begroting 2017 is voor de aankoop van de gronden en vernieuwing van de infrastructuur een bedrag van 600 000 € uitgetrokken.

Eens de gemeente eigenaar zal zijn, zullen de terreinen heraangelegd worden en zal ook de opdracht voor de bouw van nieuwe infrastructuur worden gestart. De afhellende velden worden geëgaliseerd. De gemeente gaat eerst op het bijkomende terrein kleedkamers en een kantine bouwen. Daarna wordt de oude infrastructuur afgebroken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?