“Gemeente brengt ondersteuning verenigingen in het gedrang door tussenkomst feestzalen niet te verhogen"

Op de gemeenteraad van 25 oktober 2022 vroegen de partijen CD&V, DVP en N-VA opnieuw tevergeefs om de gebruikersvergoedingen voor de uitbaters van de niet-gemeentelijke zalen te verhogen met 1.000 € per zaal en nadien jaarlijks aan te passen aan de index.

Tussen 2007 en 2010 werden door het gemeentebestuur gebruikersovereenkomsten afgesloten met de uitbaters van de niet-gemeentelijke zalen ’t Zaaltje te Beert, Parochiehuis in Elingen, Polyvalente zaal in Pepingen en het ontmoetingscentrum Ter Loo in Bellingen. Door deze overeenkomsten kunnen de lokale verenigingen de zalen gratis gebruiken voor niet-commerciële activiteiten.

 “Het gratis gebruik van zalen is een mooie ondersteuning voor het rijke Pepings verenigingsleven dat van bijzondere waarde is om de lokale gemeenschap verbonden te houden. Maar deze ondersteuning komt nu in het gedrang”, zegt CD&V-fractieleider Peter Van Cutsem.

Hoge energiekosten

DVP-raadslid Kristof De Cuyper vult aan: “Door het veelvuldig gebruik van de zalen en de recente forse verhoging van de energieprijzen stijgen de algemene kosten voor hun beheer fors, dit zonder dat de gemeentelijke tegemoetkoming voor de uitbaters stijgt.”

Eerdere vragen van de partijen CD&V, DVP en N-VA om de gebruikersvergoeding te verhogen, werden door het bestuur niet goedgekeurd omdat ‘men de situatie nog moest bestuderen’.

“Veel studie is hier nochtans niet voor nodig want het gemeentebestuur weet best dat de situatie voor de uitbaters onhoudbaar wordt vermits ze zelf de budgetten voor het beheer en onderhoud van de zalen in eigen beheer eerder al fors moesten verhogen”, gaat N-VA gemeenteraadslid Gerda Claeys verder.

Toch werd het toegevoegde punt met de vraag voor een verhoging van de gebruikersvergoeding opnieuw door het bestuur weggestemd. De partijen CD&V, DVP en N-VA betreuren de beslissing van het bestuur dat daarmee haar eigen beleidsdoelstellingen niet nakomt.

  De gemeenteraadsleden van de fracties CD&V, DVP en N-VA betreuren de beslissing van het bestuur om de verhoging van de gebruikersvergoedingen niet goed te keuren.

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?