Gemeente blijft zich verzetten tegen plaatsing van gsm-pyloon

De gemeente Asse gaat in beroep tegen de beslissing van de gewestelijke omgevingsambtenaar om Proximus toch de toestemming te geven voor het plaatsen van een gsm-pyloon langs de Noorderlaan in Zellik.

De nv Proximus diende een vergunningsaanvraag in voor het plaatsen van een pyloon langs de Noorderlaan in Zellik. Op 3 september 2018 adviseerde het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ongunstig aangezien het ingediende project planologisch en stedenbouwkundig niet verantwoord is. [Archief : Negatief advies voor plaatsing Proximus-pyloon]

Bij beslissing van 15 oktober 2018 verleende de gewestelijke omgevingsambtenaar echter wel een omgevingsvergunning. Er wordt gesteld dat er kan worden afgeweken van de voorschriften van het BPA 'De Zwaan' omdat er slechts een beperkte ruimtelijke impact is. De bezwaren, ingediend door een 260-tal personen, worden door de gewestelijke omgevingsambtenaar niet weerhouden. Hij treedt het ongunstig advies van het schepencollege niet bij.

De gemeente gaat tegen deze beslissing in beroep door een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?