Geld voor de restauratie van de windmolen van Saintes

De Waalse regering heeft een subsidie van 950.000 € toegekend bovenop de 450.000 € die de provincie Waals-Brabant heeft toegezegd en de 450.000 € die de stad Tubize heeft toegezegd voor de restauratie van de windmolen van Saintes. Het dossier sleepte 9 jaar aan. De windmolen staat net over de grens met Lembeek, rechtover de watertoren die onlangs op privé-initiatief is gerestaureerd.

De subsidie maakt het mogelijk om de werkzaamheden in twee fasen uit te voeren. Allereerst wordt de bais van de Molen gerestaureerd, wordt het metselwerk gerenoveerd en wordt de terp van de Molen gesloopt en herbouwd. Vervolgens worden zowel de machines als het dak en de vloer van de molen gerestaureerd.

Dit werk zal de windmolen van Saintes in staat stellen om zijn vroegere uiterlijk en zijn oorspronkelijke functie te herwinnen. Na het herstel van het mechanisme zal het mogelijk maken om opnieuw meel te malen. 

Daarnaast wordt de windmolen van Saintes Daarnaast een centrum voor de interpretatie van molinologie (de studie van molens en andere mechanische werktuigen, die de kinetische energie van stromend water of wind benutten voor hun aandrijving) dat open staat voor het publiek en ook een tentoonstellingszaal zal omvatten.

Lees verder onder deze foto van de stad Saintes

De aankondiging van deze subsidie is zeer goed nieuws voor de stad Saintes, die de eer heeft om op haar grondgebied één van de weinige molens te hebben die de technische evolutie van windmolens in de loop van de tijd illustreert.

Het College van Burgemeester en schepenen dankt alle actoren die in dit dossier hebben geïnvesteerd en die het ondanks de scepsis van sommigen mogelijk hebben gemaakt om het tot een goed einde te brengen. De toekenning van deze subsidie erkent alle inspanningen die sinds 2012 zijn geleverd.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?