Geen toelating voor nieuwe wegenis voor De Floere

Het Halse schepencollege en de gemeenteraad hebben beslist om geen toelating te geven voor de aanleg van een nieuwe openbare weg voor het project De Floere in Essenbeek. Dat betekent dat de bouw van 19 nieuwe woningen door een projectontwikkelaar niet kan doorgaan. Volgens het stadsbestuur zou het woonproject nefast zijn voor de mobiliteit en de leefbaarheid van de buurt.

Projectontwikkelaar HYBOMA nv diende onlangs voor de tweede keer een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van 19 eengezinswoningen in open en halfopen bebouwing en de aanleg van nieuwe wegenis in Essenbeek. Het gaat om een gebied in het centrum van Essenbeek, gelegen tussen de Warandeberg en de Floere.

Te grote druk op mobiliteit

Het schepencollege is van mening dat het woonproject te veel extra druk zou leggen op de mobiliteit en de leefbaarheid in de buurt. Essenbeek kampt momenteel met structurele files op de invalswegen naar de E429. Het vele verkeer vindt niet enkel z’n weg via de Nijvelsesteenweg. Ook in de dorpskern van Essenbeek is het tijdens de spitsuren nu al vaak aanschuiven. Een project van 19 extra woningen dat vooral mikt op gezinnen, die vaak twee wagens hebben, zou een te grote impact hebben op de mobiliteit en veiligheid in Essenbeek. Ook het feit dat de aangevraagde weg voor gemotoriseerd verkeer enkel een aansluiting heeft aan de kant van de Floere, lijkt het schepencollege nefast voor een goede en veilige verkeersafwikkeling.

Nefast voor de leefbaarheid

Het schepencollege is ook van mening dat er zich een probleem zou stellen op het gebied van de bevolkingsdichtheid en de leefbaarheid, als het project wordt gerealiseerd. De wijk is nu al erg dichtbevolkt. Als er 19 extra woningen worden gebouwd, dan stijgt het aantal inwoners er met nog eens meer dan de helft. Dat lijkt het stadsbestuur niet wenselijk.

De gemeenteraad, die beslist over de indeling van het openbaar domein, heeft daarom in lijn met het schepencollege beslist om geen toelating te geven voor de aanleg van de nieuwe wegenis die nodig is voor de realisatie van het woonproject De Floere. Dat betekent concreet dat de bouw van de 19 woningen zoals die nu voorligt in de plannen, niet kan doorgaan.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?