Geen samenwerking tussen Haviland en de gemeente Bever voor de nieuwe feestzaal

De bouw van een nieuwe feestzaal achter het gemeentehuis van Bever zal volledig door de gemeente zelf gedragen worden. De vele voorstellen en uren vergaderen met Haviland heeft geen resultaat opgeleverd.

Noden van de gemeente

Om tegemoet te komen aan de noden van de vele verenigingen in Bever heeft het gemeentebestuur in 2012 gezorgd voor een tijdelijke oplossing. Er werd een tijdelijke feestzaal voorzien in Akrenbos waarvoor stedenbouw een vergunning voor vijf jaar goedkeurde. Eind dit jaar loopt deze vergunning ten einde en is er dus een definitieve oplossing nodig.

Eind 2015 ging de gemeente Bever een samenwerking aan met de intercommunale Haviland voor de uitwerking van de bouwplannen voor een nieuwe zaal. Doch al gauw bleek dat de twee niet op dezelfde golflengte zaten en het prijskaartje voor de gemeente veel te duur zou uitvallen. In het meerjarenplan van de gemeente werd een bedrag voorzien van 500.000 euro terwijl in de plannen van Haviland de gemeente Bever het dubbele zou moeten ophoesten. Dit was totaal niet haalbaar met als gevolg dat er een einde kwam aan de samenwerking.

De gemeente Bever hoopt in de toekomst nog met Haviland te kunnen samenwerken voor andere projecten.

Eigen initiatief

Het gemeentebestuur heeft gekozen voor industriebouw met duurzame materialen. De nieuwe zaal hoeft geen grote luxe te zijn maar moet wel voldoen aan de normen van ventilatie en akoestiek. Corvan Architecten en studiebureau Plan-Plus werd opdracht gegeven om het geheel uit te werken en te zorgen voor het winddicht maken van het gebouw. Het eigen gemeentepersoneel zal dan instaan voor de uiteindelijke afwerking van de zaal. Er wordt getracht om de nieuwe feestzaal voor de tweede helft van 2018 klaar te krijgen. Hoe het dan verder moet voor de eerste helft van volgend jaar zal het gemeentebestuur bekijken in samenspraak met de verschillende verenigingen in Bever.

De bedoeling is om in tweede instantie de Kantine van voetbalclub Excelsior Bever te koppelen aan de nieuwe feestzaal en volledig te renoveren. Dus er is nog heel wat werk voor de boeg.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?