Geen rechtstreekse busverbinding vanuit Pajottenland naar ziekenhuis

PAJOTTENLAND -  Al geruime tijd wordt vanuit het Pajottenland de vraag gesteld om een rechtstreekse busverbinding te krijgen naar een ziekenhuis. Concreet wordt meestal de lijn 153 (Ninove – Halle – Anderlecht) voorgesteld om het ziekenhuis van Halle als halte aan te doen, maar dat blijkt uit een parlementaire vraag van Michel Doomst niet opportuun.

Op de parlementaire vraag van Michel Doomst antwoordde minister Weyts dat een aanpassing van de lijn 153 niet opportuun is. Volgens de minister gaat het om een “verbindende streeklijn” tussen kleinstedelijke gebieden. Deze lijn vormt de “ruggengraat” van het openbaar vervoernetwerk in het landelijke deel van het Pajottenland.  Even een lus maken langsheen de ingang van het ziekenhuis zou een te grote impact hebben op de rijtijd op deze lijn.

Mensen, die de bus wensen te nemen tot aan de ingang van het ziekenhuis, moeten nu afstappen aan het kruispunt met de N6 om dan 20 minuten later de bus tot aan het ziekenhuis te nemen. Om de overstap comfortabeler te maken wenst de stad Halle het nodige te doen, maar ze wachten op het gewest. Al meerdere malen is aan AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) gevraagd om zebrapaden te voorzien, maar tot op vandaag is hier geen gevolg aan gegeven.

In het kader van de busverbinding naar het ziekenhuis van Asse werd in 2012 een doorstromingsstudie uitgevoerd. Deze studie wees uit dat een kwalitatieve verbinding momenteel niet mogelijk is omwille van heel wat (doorstromings)problemen. Een voorbeeld is de nood aan een vlottere doorgang ter hoogte van het station van Ternat.

Het uitvoeren van de studie was een eerste stap. "Het vervolgtraject, met het wegwerken van de problemen, is nu de volgende belangrijke halte", aldus  Michel Doomst. "We zullen dit van zeer nabij opvolgen, want wanneer deze problemen zouden opgelost zijn, zou een aanbod gecreëerd kunnen worden met een snelheid die concurrentieel is met deze van de wagen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?