Geen oversteekplaats voetgangers en fietsers aan kruispunt Zwaantje / Huttestraat

Bij de aanleg van het fietspad Hoesnaek - Huttestraat liet het vorige CD&V gemeentebestuur aan het kruispunt Zwaantje en de Huttestraat een bijkomende verharding aanleggen om aan dit kruispunt een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers te voorzien. De huidige meerderheid maakt daar geen werk van.

“Tijdens de infoavond bij de start van de werken werd deze suggestie ook door aanwezigen gemaakt. Maar tijdens de gemeenteraad van 24 september 2019 lag het aanvullend politiereglement van wegverkeer voor de Huttestraat ter goedkeuring. Dit reglement regelt het verkeer op de openbare weg door wegmarkeringen en wegsignalisatie te voorzien. De CD&V fractie merkte op dat er ter hoogte van het kruispunt Zwaantje met de Huttestraat geen zebrapad en oversteekplaats voor fietsers  aangelegd wordt. Deze toestand zorgt voor onduidelijkheid. Veel fietsers rijden verder via de straat in plaats van het fietspad te nemen en met een bushalte in de buurt is het gebrek aan een overstekplaats verre van ideaal.

 “De huidige LVB meerderheid stemde in september het CD&V-voorstel weg met als belofte het verder te onderzoeken. Tot heden zijn er geen resultaten van hun beloofde onderzoek. Tijdens de gemeenteraad van november vroeg één van de inwoners opnieuw naar een oversteekplaats. Toen luidde het antwoord dat er geen oversteekplaats komt”, zegt gemeenteraadslid CD&V Peter Van Cutsem.

“CD&V dacht dat iedere Pepingse politieke partij gaat voor een veilige en mobiele gemeente. De onduidelijkheid in dit dossier wekt helaas een ander beeld. We vragen dat LVB het nodige doet om de veiligheid en mobiliteit in Pepingen te verbeteren ongeacht van wie de suggestie of voorstel komt. Dat ze zich baseren op degelijk onderzoek en dat ze de resultaten openbaar maken zodat een eerlijke en duidelijke beslissing kan genomen worden”, aldus Peter Van Cutsem.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?