Geen November Wereldmaand activiteiten in Halle

Er zal dit jaar geen November Wereldmaand georganiseerd worden in Halle. "Dit is natuurlijk bijzonder jammer voor alle verenigingen die al maanden druk bezig waren met de nodige voorbereidingen. Maar ook omdat mensen in deze moeilijke coronatijden net nood hebben aan ‘verbinding’, het thema dat al jaren de rode draad is doorheen de November Wereldmaand. Maar omwille van het stijgend aantal coronabesmettingen lijkt het ons verstandiger en veiliger om deze editie te annuleren", laat het Wereldmaandteam weten.

De voorbije maanden waren tal van verenigingen reeds druk in de weer om ook dit jaar ‘duurzaamheid’, ‘diversiteit’ en ‘verbinding’ in de kijker te zetten tijdens November Wereldmaand. "Uiteraard was de oefening al bijzonder moeilijk omwille van de covid-19-epidemie. Toch trachtten de verenigingen met de nodige aanpassingen en extra inspanningen een coronaveilig programma samen te stellen", laat het organisatiecomité weten. "Grote evenementen zoals Toernee Mondi’alle werden omgebouwd naar clubconcerten. Andere activiteiten die doorgaans een grote opkomst lokken, werden geschrapt of er werd gewerkt met een beperkt aantal voorinschrijvingen. Op die manier slaagden de verenigingen er alsnog in om een ruim aanbod klaar te stomen dat voornamelijk bestond uit interessante lezingen en debatten maar ook in kleinschalige evenementen, wandelingen en fietstochten. Ook de protocollen voor het wereldcafé en de evenementen werden voorbereid, uitgeschreven en afgetoetst."

Maar het toenemend aantal coronabesmettingen en de laatste veiligheidsregels van het Overlegcomité maakten dat alle plannen voor het wereldcafé, de ontmoetingsplaats om mensen samen te brengen, andermaal herwerkt moesten worden. "Onder meer het consumeren van eten en drank tijdens evenementen is sinds 19 oktober niet langer toegelaten", zegt het Wereldmaandteam. "De evenementen zouden dus nog wel onder bepaalde voorwaarden kunnen doorgaan. Maar heel wat medewerkers en verenigingen gaven reeds aan dat, rekening houdend met het stijgend aantal coronabesmettingen, het misschien toch beter en veiliger is om geen mensen samen te brengen. En als er niet meer ‘gezorgd kan worden voor verbinding’ valt eigenlijk ook de essentie van de Wereldmaand weg. Daarom werd in overleg met de stad Halle beslist om de wereldmaandactiviteiten niet te laten plaatsvinden. We blijven wel aanwezig tijdens deze wereldmaand in onze stad door slogans te verspreiden met positieve boodschappen die de aandacht vestigen op ‘diversiteit’, ‘duurzaamheid’ en verbindingen in deze vreemde periode."

De stad wil zeker alle verenigingen en individu’s die meewerkten aan de wereldmaand, aanmoedigen om dit in de toekomst zeker te blijven doen. De stad dankt ook iedereen voor de reeds geleverde inspanningen. "Deze zijn geen maat voor niets geweest en kunnen bij een volgende editie hopelijk opnieuw opgepikt worden", klinkt het. "Want het blijft belangrijk dat alle medewerkers en vrijwilligers onze boodschap ook in de toekomst blijven uitdragen. Tot slot nog dit: Zorg voor elkaar, ongeacht de geaardheid, religie of herkomst. Op die manier is de November Wereldmaand onder elk van ons. "


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?