Geen massale kap van bomenrij langs het Kanaal

De Vlaamse Waterweg nv en de stad hebben een consensus gevonden over de populierenrij langs het Kanaal naar Charleroi in Halle. De gezondheidstoestand van de bomen is te slecht om ze te behouden, maar een massale kap komt er niet. De bomen zullen gefaseerd worden vervangen door inheemse soorten die beter aangepast zijn aan ons klimaat.

De Vlaamse Waterweg nv en de stad Halle zijn tot een consensus gekomen over de populierenrij tussen de Scheepswerfkaai en Waterloobrug op de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi. De populieren hebben een respectabele leeftijd en dat houdt een ernstig risico op takbreuk in. Het voornemen om de populieren te kappen kreeg in het najaar lokaal echter veel weerstand.

Degradatie door ouderdom
De Vlaamse Waterweg nv ging in dialoog met het stadsbestuur op basis van de resultaten van een studie die de gezondheidstoestand van de populieren in kaart bracht. De bevindingen liggen in lijn met de verwachtingen: alle bomen degraderen door ouderdom, waardoor zij hun takken laten vallen. Een twintigtal bomen werd als problematisch beschreven. Met het ouder worden van de bomen, zal het probleem alleen maar groter worden. In een bos hoeft dat geen probleem te zijn, maar in de openbare ruimte wel.

De boomexpert zag twee mogelijkheden: de bomen verder natuurlijk laten afsterven of de bomen kappen en vervangen. De Vlaamse Waterweg nv heeft beide mogelijkheden met de stad Halle doorgesproken. Langs het druk gebruikt jaagpad langs het Kanaal naar Charleroi krijgt rooien de voorkeur. Het veiligheidsrisico voor de jaagpadgebruiker zou anders te groot zijn.

Gefaseerd vervangingsplan
De Vlaamse Waterweg opteert niet voor een éénmalige kap, maar zal de populieren in drie fases vervangen: 50 bomen om de 5 jaar. De bomen die het grootste veiligheidsrisico vormen, komen eerst aan de beurt. De gekapte bomen zullen ook meteen worden vervangen. We kiezen voor streekeigen soorten. Die zijn beter aangepast aan ons klimaat en daardoor minder gevoelig voor ziektes en vorst. In het najaar van 2021 vernieuwen we een eerste reeks bomen.

Zowel De Vlaamse Waterweg nv als de stad Halle zijn ervan overtuigd dat gefaseerd rooien en aanplanten hier de beste oplossing is. De ecologische impact is een stuk kleiner in vergelijking met een volledige kap. Wie de stad Halle langs het Kanaal binnen rijdt blijft getrakteerd op een mooi groen scherm. De veiligheid van de talrijke jaagpadgebruikers is ook verzekerd.

Extra maatregel bij stormweer
Bovendien is overeengekomen om het jaagpad tussen Waterloobrug en Scheepswerfkaai met slagbomen af te sluiten bij stormweer. En dat tot alle bomen vervangen zijn. Zo willen we vermijden dat vallende takken jaagpadgebruikers kwetsen. De stad Halle zal instaan voor het beheer van de slagbomen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?