Geen enkele nieuwe windturbine in Vlaams-Brabant

Van de 25 nieuwe windturbines die er in 2019 werden gebouwd in Vlaanderen staat geen enkele in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse windenergie associatie (VWEA).

Dit jaar zijn er in Vlaanderen 25 windturbines bijgekomen, met een extra geïnstalleerd vermogen van 75 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1278 MW brengt. “De cijfers van dit jaar liggen beneden de gemiddelde groeiverwachting”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. "Dit heeft onder meer te maken met blijvend aanslepende beroepsprocedures tegen verleende vergunningen en het woelige vaarwater waarin een aantal windturbineconstructeurs terecht zijn gekomen, waardoor de prijzen een opwaartse stijging kennen en leveringen laattijdig of zelfs niet worden uitgevoerd. De bouw  van vergunde projecten komt hierdoor onder druk te staan."

Beroepsprocedures

Het potentieel kan volgens VWEA nog verder groeien als men in Vlaanderen de nodige maatregelen neemt om bijkomende opportuniteiten voor wind te creëren. De beleidsnota van de minister tekent een aantal andere belangrijke pistes uit, zoals de vereenvoudiging van vergunningen en het versnellen van procedures. ”We rekenen op procedures die een eenduidige toepassing van de regelgeving garanderen, tijdwinst opleveren en kostenbesparend zijn. Dat zijn belangrijke stappen voor het behalen van de doelstellingen. We denken hierbij aan het verkrijgen van uitspraken in de beroepsprocedures binnen een termijn van 6 maanden”, stelt Bart Bode.

Aangroei per provincie

Met 4 bijkomende windturbines in 2019 blijft er in de meest windrijke provincie West-Vlaanderen nog heel wat potentieel onbenut. In de provincie Antwerpen kwamen er dit jaar 7 windturbines bij, maar werden er ook een aantal uit dienst genomen, die volgend jaar worden vervangen. In Oost-Vlaanderen blijft windenergie sterk groeien: daar kwamen 14 nieuwe windturbines bij. In Vlaams-Brabant en Limburg werden er geen nieuwe windturbines bijgeplaatst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?