Geen einde aan Franstalige rechtspraak in Halle-Vilvoorde

HALLE-VILVOORDE - Het akoord over het gerechtelijke arrondissement lokt ook kritische reacties uit. Volgens federaal Volks vertegenwoordiger en advocate Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) komt er geen eind aan de Franstalige rechtspraak in Halle-Vilvoorde.

"Het akkoord dat de acht onderhandelende partijen deze nacht sloten vermindert op geen enkele wijze de rechten van de Franstaligen in Halle-Vilvoorde. Inwijkelingen die weigeren Nederlands te leren zullen hun rechtszaak nog steeds kunnen laten verwijzen naar een Franstalige rechtbank waar zij door een Franstalige magistraat zullen berecht worden. Voor een Franstalige zal dus recht geschieden zonder dat hij één enkel woord Nederlands hoeft te spreken, ook al woont hij in ééntalig Nederlandstalig gebied”, zegt federaal Volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

De splitsing van het parket in een Brussels parket en een parket voor Halle-Vilvoorde kan een goede zaak betekenen voor Halle-Vilvoorde. Alleen is het onbegrijpelijk dat hiervoor tevens een vijftal Franstalige magistraten zullen worden aangesteld. Blijkbaar is het voor Franstaligen belangrijk dat ze voor Franstalige rechters kunnen verschijnen en worden zij daarin gevolgd door de CD&V en Open VLD die hiermee instemden ondanks eerdere beloften dit nooit te aanvaarden.

Kristien Van Vaerenbergh stelt verder vast dat de rechten van de Vlamingen erop achteruitgaan: “Er zullen minder Vlaamse rechters aanwezig zijn in Brussel wat slecht is voor de Vlaamse Brusselaars en de Vlaamse bedrijven in Brussel. Dit zal een degelijke behandeling van hun zaak binnen een redelijke termijn bemoeilijken. Daarenboven vormt puur natte-vinger-werk de basis van de 80/20-verdeling tussen Franstalige en Nederlandstalige rechters. Een objectieve werklastmeting, nochtans al jaren beloofd, is immers nog steeds niet gerealiseerd.” 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?