Geen ‘bewuste omgang met toegankelijkheid publieke gebouwen’ en ‘’buitenfietspompen

De Vlaamse overheid onderzocht de toegankelijkheid van 148 openbare gebouwen. De toegankelijkheidseisen waren in de realiteit in geen enkel gebouw nageleefd. DVP vindt participatie en toegankelijkheid zeer belangrijk. De DVP-fractie vroeg daarom de gemeenteraad in zitting van 26 november zich positief te engageren om bij elke aanpassing en/of nieuwbouw aan openbare gebouwen de criteria zoals opgesomd in de Gewestelijke Stedelijke Verordening Toegankelijkheid maximaal toe te passen.

NVA onthield zich. CD&V stemde voor want vond dit nuttig. De LVB-fractie  was verdeeld tussen onthoudingen en neen. Het voorstel haalde het dus niet. DVP betreurt dit.

Openbare buitenfietspompen

De provincie werkte fietsknooppuntennetwerken uit. Pepingen kent een fietspadenplan 2024 en keurde eerder ook de groepsaankoop voor elektrische fietsen goed. “Op het grondgebied van Pepingen ontbreken echter nog mechanische buitenfietspompen waarmee men fietsbanden gratis kan oppompen.

DVP stelde daarom op de gemeenteraad voor over te gaan tot de aankoop, plaatsing, signalisatie en het onderhoud van een openbare buitenfietspomp op het gemeenteplein en/of ontmoetingscentra in eerste fase en wanneer budgettair mogelijk  eveneens op druk gebruikte fietsknooppunten binnen de gemeente.

Alle partijen spraken zich positief uit maar meerderheidspartij LVB keurde af. “Men zou met buitenfietspompen reeds bezig zijn “als onderdeel van de MOBI-punten”. Nochtans is er geen enkele collegebeslissing bekend over buitenfietspompen”, zegt Kristof De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?