Geduldige Lembekenaren krijgen stralende Paasprocessie: "Sinte Veruun heeft iets geregeld"

Naar eeuwenoude traditie werden de Lembekenaren op Paasmaandag gewekt met tromgeroffel, klaroengeschal en buskruit. Het sein voor het dorp  om de eeuwenoude en enige nog bestaande Vlaamse soldatenommegang aan te vatten ter ere van Sint-Veroon.

Door corona was er de afgelopen twee jaar geen Paasprocessie. Gelukkig werden de geduldigde Lembekenaren beloond met prachtig weer. Ook Marc Snoeck, de burgemeester van Halle, was bij aanvang van het eeuwenoude tocht verheugd.

"We zijn ontzettend blij dat we hier opnieuw mogen staan, samen met de vier soldatengroepen, samen met de cantinières, samen met de kas- en beelddragers, samen met jullie allemaal", aldus Snoeck. "Na twee lange jaren zonder Sint-Veroonsprocessie – wie had dat ooit kunnen denken – staan jullie klaar om de lange mars ter ere van Sint-Veroon (of beter gezegd : ter ere van Sinte Veruun) aan te vatten."

"We hebben er de voorbije periode met zijn allen zo naar uitgekeken. Gedurende twee jaar geen processie op paasmaandag. Dit was de voorbije honderd jaar nog nooit gebeurd. Vandaag zien jullie er allemaal picobello uit. De bijgekomen coronakilootjes moeten er ondertussen reeds terug van af zijn, want ik stel vast dat het uniform of kostuum jullie als gegoten zit."

"Jullie vertrekken onder een prachtige blauwe hemel en een warm lentezonnetje. Hiermee is de zogenoemde onoverkomelijke wetmatigheid opnieuw doorbroken, nl. “als het goed weer is met karnaval in Halle, dan is het slecht weer met Pasen in Lembeek”. Jullie patroonheilige heeft blijkbaar – na deze zware coronaperiode – toch zijn lange arm gebruikt om bij de hogere instanties iets geregeld te krijgen."

"Misschien zijn vele er zich vandaag niet van bewust, maar dit is de eerste Sint-Veroonsprocessie sinds jullie door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn geworden als immaterieel cultureel erfgoed. Deze erkenning is een belangrijke mijlpaal. Het is de erkenning van een waardevolle traditie die reeds eeuwen teruggaat, het is de erkenning dat deze processie behoort tot het DNA van Lembeek, het is de erkenning dat deze processie gedragen wordt de Lembeekse bevolking. Deze erkenning zegt dus iets over het verleden, over het heden, maar ook en vooral over de toekomst. In naam van het stadsbestuur wil ik graag nog eens iedereen bedanken, zeker ook de mensen van de koepel onder het voorzitterschap van Dirk Vandenplas om dit huzarenstukje voor elkaar te krijgen."

"In Vlaanderen zijn er 49 tradities erkend als cultureel erfgoed en de paasprocessie van Lembeek is er één van. Jullie mogen hier oprecht trots over zijn. Wij, als stadsbestuur zijn er alleszins bijzonder fier over."

"De voorbije twee jaar zijn tal van trouwe deelnemers aan de Sint-Veroonsprocessie spijtig genoeg overleden. Mogelijks hebben we zelfs niet op de normale manier afscheid kunnen nemen van deze vrienden. Het behoort zeker en vast niet tot de traditie om op paasmaandag hierover melding te maken. Vandaag wil ik hier echter uitzonderlijk van afwijken. Dokter Roger Vandroogenbroeck, de huisdokter van Lembeek waar iedereen altijd welkom was, de vriend van velen, een paassoldaat met een peperkoekenhart is ons in oktober van vorig jaar ontvallen. Dit heeft uiteraard de familie in de eerste plaats diep getroffen, maar tot op vandaag laat Roger een grote leegte achter bij de Lembeekse gemeenschap in het algemeen en bij de vrienden van de Sint-Veroonsprocessie in het bijzonder." [Archief: Lembeek verliest met Roger Vandroogenbroeck een enorm geliefd figuur]

(Foto's: marcuss)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?