GAS-boetes vanaf 14 jaar opgenomen in integraal veiligheidsplan

“Verschillende gebeurtenissen tijdens de voorbije maanden toonden aan dat het voeren van een goed doordacht en ‘integraal’ veiligheidsbeleid geen overbodige luxe is. We denken hierbij oa. aan de bij herhaling gesignaleerde overlast door hangjongeren in en rond de gemeentelijke bibliotheek, aan de komst van een veroordeelde haatprediker, en meer recent aan een vechtpartij tussen tieners waarvan beelden ruim gedeeld werden in de media”, stelt Burgemeester Conny Moons vast.

 ‘Londerzeel heeft het voorbije anderhalf jaar inderdaad moeten afrekenen met enkele gebeurtenissen, die ook terecht de lokale gemoederen hebben beroerd. Omdat wij als bestuur zeer goed die ongerustheid begrijpen, hebben we snel na ons aantreden de eerste stappen gezet tot het uitwerken van een ‘integraal veiligheidsbeleid’.

Midden 2019 werden ter voorbereiding van dit actief beleid meerdere overlegmomenten opgestart, met o.m. een adviseur van het toenmalige kabinet Homans, met ervaringsdeskundigen van de stad Mechelen, met het politiekorps van de stad Dendermonde, maar ook met specialisten van de federale politie, medewerkers van het NICC en het Parket Vlaams Brabant.

Op 11 februari laatstleden startte Burgemeester Moons een werkgroep om een beleid rond preventieve maatregelen uit te werken, met vertegenwoordigers van politie, scholen, welzijnswerkers en schepencollege.

“We beseffen dat dit een werk van lange adem wordt.  Cruciaal is dat we politie en gemeentelijke ambtenaren de kans geven om, wanneer nodig, onmiddellijk de openbare rust en het veiligheidsgevoel van inwoners te herstellen.  Daarom heeft de meerderheid op de gemeenteraad van 18 februari een voorstel ingediend om het GAS-reglement te hervormen.  Dankzij dit goedgekeurde voorstel kan de gemeente vanaf nu bestraffend optreden tegen overtreders vanaf 14 jaar.  Omdat het hier om minderjarigen gaat, bestaat uiteraard nog steeds de mogelijkheid tot bemiddeling. In samenspraak met de ouders kan er in bepaalde gevallen voor gekozen worden om eerder te kiezen voor hulpverlening of gemeenschapsdienst alvorens zomaar een boete op te leggen.”

Integraal beleid

Burgemeester Moons is stellig in haar standpunt: ‘Uit onze verschillende contacten hebben we geleerd dat een kwalitatief veiligheidsbeleid ‘integraal’ moet zijn. Zo’n integraal beleid start met het bewaken van een evenwichtig en goed functionerend sociaal weefsel, bijvoorbeeld met een goede buurtwerking en ‘verbindende’ activiteiten. Tegelijk omvat dit ook het actief betrekken van alle mogelijke actoren zoals scholen, sportclubs, jeugdverenigingen, middengroepen en OCMW.  Dit niet enkel omwille van hun signaalfunctie, maar vooral omwille van hun capaciteit om nieuwkomers te integreren. Zo zetten we maximaal in op proactieve en preventieve initiatieven, zoals het inzetten van buurtwerkers, aanstellen van GAS-ambtenaar, voldoende politie op straat, stimuleren van buurtcomités en actieve monitoring van bepaalde fenomenen.’

Tijdens de gemeenteraad van januari werd unaniem beslist om een bijzondere gemeenteraadscommissie ‘ad hoc’ op te richten, met veiligheid als enige agendapunt.  Het gemeentebestuur wenst deze bijzondere gemeenteraadscommissie op gepaste tijdstippen te blijven betrekken als klankbord ter ondersteuning van het veiligheidsbeleid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?