Galgstraat en Pepingensesteenweg krijgen nieuwe verlichting

Zoals reeds eerder bekend werd gemaakt, plant het gemeentebestuur herinrichtingswerken langsheen de Galgstraat en de Pepingensesteenweg. Deze werken houden enerzijds de aanleg van een volwaardig fietspad en de volledige vernieuwing van de bovenbouw van de wegenis in, en anderzijds de herinrichting van het kruispunt ‘t Pauwke.

 Lucien Wauters, schepen voor Nutsvoorzieningen: “Van deze werken wordt gebruik gemaakt om het elektriciteitsnet verder ondergronds te brengen en het openbaar verlichtingsnet te vernieuwen inclusief het voorzien van led-verlichting. Voor de uitvoering van deze nutswerken werden reeds de nodige offertes goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszittingen van 26 januari en 30 maart 2017.”

 Uit het definitief ontwerpdossier is nu gebleken dat er nog een aantal bijkomende aanpassingen aan het elektriciteits- en verlichtingsnet langs de Galgstraat en de  Pepingensesteenweg (deel tussen de rotonde aan de Lotstraat en de Frans Pickéstraat) noodzakelijk zijn, o.a. het optimaliseren van de verlichting ter hoogte van het kruispunt
‘t Pauwke. De gemeenteraad van 26 juni heeft ook hiervoor de offerte van Iverlek goedgekeurd. Deze extra kosten bedragen 38.438,18 euro incl. btw en zijn ten laste van de gemeente.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?